Stefan Sonesson utsedd till ny Sverigechef för Mercy Ships

Den 1 juli tillträdde Stefan Sonesson som Sverigechef för den internationella välgörenhetsorganisationen Mercy Ships svenska verksamhet.

– Jag är glad och hedrad över förtroendet att få gå in i rollen som Sverigechef för Mercy Ships som gör en fantastisk insats för tusentals utsatta människor i Afrika. Tillsammans med alla hängivna volontärer och gåvogivare kommer jag och vi fortsätta kämpa för att ge ännu fler människor möjlighet till professionell och gratis sjukvård – och nytt hopp!

Stefan har sin yrkesmässiga bakgrund inom privata näringslivet och har i många år arbetat som VD och marknadschef inom en av Sveriges större fackhandelskedjor, RKV Gruppen.