Stephany Rouse – Läkarmissionen rekryterar ny Regional Finance Manager för Latinamerika

Läkarmissionen har rekryterat Stephany Rouse som ny Regional Finance Manager för verksamheten i Latinamerika med placering vid regionala hubben i Panama City. Hon kommer att leda regionens strategiska arbete med finansiell styrning och intern kontroll, anti-korruption, whistleblowing, avtalsefterlevnad samt bidra med kapacitetsutveckling till lokala partnerorganisationer budget, redovisnings- och revisionsarbete.

Stephany har över 10 års erfarenhet från näringslivet där hon innehaft tjänster med inriktning mot affärsutveckling, finansiell redovisning och styrning. Hon har bland annat arbetat för Tetra Pak på deras hubbkontor i Panama där hon kopplade samman deras finansverksamheter över hela världen (Central-, Syd- och Nordamerika, Afrika, Europa och Asien).

“I’m looking forward to being part of the LM Global Family serving as a strategic spider in the web between the Global office in Stockholm, the regional hub in Panama City and the countries of operations in Latin America by assuring high quality in finance and compliance procedures. In times of Global crisis, it is more important than ever to increase our efforts to fight corruption and push for increased transparency, development effectiveness to achieve greater impact for the communities we serve”.