Suicide Zero växer med fyra

Suicide Zero anställer utbildningsansvarig, två kommunikatörer och en projektledare.

Birgitta Hartzell, ny utbildningsansvarig, kommer senast från Skolporten. Kommunikationsavdelningen kompletteras med Ebba Lindström, närmast från Juno Public Relations, och Moa Lerin från NA-KD. Bosse Konrad, med lång erfarenhet från skol- och idrottsvärlden, tar rollen som projektledare för den nya satsningen
Idrottshoppet.