Tanja Kristensen – ny regional programchef för Läkarmissionen i Latinamerika

Tanja Kristensen är ny regional programchef för Läkarmissionens arbete i Latinamerika. Hon har gedigen global erfarenhet inom arbetsfältet inkluderande utbildning, barnrätt, mental hälsa, traumarehabilitering samt Unga, Fred och Säkerhetsagendan. Sedan 2016 har Tanja varit baserad i Honduras och arbetat som senior rådgivare för kapacitetsutveckling till institutionella givare och det civila samhällets organisationer. Tanja bär också med sig unik fälterfarenhet från tidigare arbete med överlevare av sexuellt våld och unga flickors rehabilitering som drabbats av gängkriminalitetens våldsspiraler.

Tanja har tidigare i sin karriär arbetat med Läkarmissionens arbete med inkluderade utbildningsinsatser i Afrika söder om Sahara. I nära kontakt med lokala partners och landskontoren i Somalia, Sudan, Sydsudan och Tanzania har hon tidigare samordnat ett omfattande regionalt program finansierat från Danida. Inom ramen för sin nya tjänst kommer Tanja vidareutveckla den regionala programverksamheten, med fokus på social revision och det strategiska påverkansarbetet för utbildnings- och medborgliga rättigheter i Guatemala, Honduras, Brasilien och Paraguay i syfte att stärka lokala förändringsagenter i lågutbildade områden präglade av utbredd fattigdom och sociala inkomstklyftor. Tanja har en mastersexamen i Humanistic and Social Sports Science med inriktning på fysisk och psykosocial hälsa från Köpenhamns universitet. Hon har även studerat ungdomsrätt på University of Geneva.

“I greatly admire our local community-based partners in Latin-America who keep insisting on bringing life and hope to others through empowering them to know their rights. I have already had the chance of meeting some of LM’s partners who refuse to give up and keep fighting to make a difference in their community and I look greatly forward to work together with these passionate change agents to drive transformative change for LM international in Latin America region.”