Tora Dirke Lundberg ny global koordinator för Läkarmissionens nya traineeprogram ”Amplify voices”

Tora Dirke Lundberg är Läkarmissionens nya globala koordinator för traineeprogrammet ”Amplify Voices!” – en ny innovativ satsning med syfte att accelerera digital transformation och lyfta ett större bredd av perspektiv och röster inom svenskt bistånd.

-Aldrig förr har vi stått inför så pressande globala utmaningar som nu – därför känns det helt rätt att satsa på digitalisering och innovation! Jag ser denna tjänst som en fantastisk möjlighet att utveckla svensk resursbas och samtidigt kunna lyfta marginaliserade röster i biståndsdebatten. 

Tora har en akademisk bakgrund inom statsvetenskap och globala studier. Hon har tidigare i karriären arbetat med kapacitetsutveckling inom biståndet på Sida där hon drivit digital transformation och bland annat koordinerat utbildningsinsatser riktat mot svensk resursbas i FN. Hon har även arbetat inom myndigheten Länsstyrelsen med kriskommunikation.