Mer än ett nytt namn

FRII Charlotte Rydh Foto Catarina Harling
FRII Charlotte Rydh Foto Catarina Harling

Du som läser avsändaren för det här nyhetsbrevet noggrant noterar att Frivilligorganisationernas Insamlingsråd har bytt namn – numera heter vi
Giva Sverige. Efter snart 30 år som en samlande kraft, röst och arena för insamlingsorganisationer beslutade medlemmarna på årsmötet den 23 maj att anta de genomgripande förslag som styrelsen lagt fram för en starkare och mer offensiv branschorganisation.

Att insamling av gåvor och givande i Sverige ser idag helt annorlunda ut än 1970 är kanske inte så konstigt, men det ser också annorlunda ut än vad det gjorde för mindre än 10 år sedan. Och större förändringar är att vänta – även om några av dem till viss del redan är här. Digitala plattformar gör det enkelt att både ge och samla in pengar och nya betalningslösningar kommer påverka hur vi väljer att ge gåvor. Idag exploderar Facebook av födelsedagsinsamlingar, en tjänst som infördes för bara något år sedan. Att ge en gåva, men också be om en, blir alltmer en accepterad handling och ordet välgörenhet uppfattas som positivt av en yngre generation. På några få år har Swish gått från okänd betalningsform för gåvor till att 4 av 10 personer helst swishar en gåva. Sms-gåvor känns passé och autogiro kommer att ersättas av andra former av regelbundna betalningar där konsumenten har större inflytande. Företagen satsar på hållbarhet och går från ”profit to purpose” som en del i sin affärsidé vilket skapar både nya möjligheter och utmaningar för ideella organisationer.

Insamlingsstatistiken som presenterades i slutet av maj visade att 8,77 miljarder kronor samlades in i gåvor och bidrag av Giva Sveriges medlemmar under 2018. Det är en marginell ökning jämfört med föregående år men sedan 2008 har vi sett en fördubbling av insamlade gåvor och bidrag. Allmänhetens givande ökade 2018 med 3 procent och flera mindre organisationer har kraftigt ökat sin insamling av gåvor de senaste åren. Det är en mycket positiv utveckling och sannolikt ett resultat av några av de trender som beskrivits ovan – nämligen att gåvogivande uppfattas som en positiv, ibland rent av politisk, handling och att de digitala plattformarna ger tillgång till bred spridning av kunskap och information till en låg kostnad.

Förutom namnet, som ska spegla givandet som handling snarare än insamling som aktivitet, har Giva Sverige infört ett associerat medlemskap och tagit bort kravet på 90-konto för medlemmar. Vår egen Kvalitetskod med riktlinjer för etik, ekonomisk redovisning, effektrapportering och intern kontroll och styrning är till sin omfattning och huvudsakligen externa granskning mer anpassad och relevant för dagens insamlingsorganisationer. Därför är Giva Sverige branschorganisationen för tryggt givande. För organisationer och för givare.

Med det associerade medlemskapet vill vi skapa förutsättningar för ökad kunskap och professionalism bland de som arbetar med insamling. Små ideella organisationer och icke-ideella organisationer med allmännyttiga ändamål som arbetar med insamling av gåvor kan nu bli associerade medlemmar och vara delaktiga i utvecklingen en etisk, transparent och professionell insamling av gåvor.

Det finns också stora möjligheter till kunskapsutbyte mellan olika sektorer, som t ex universitetssektorn och ideella organisationer, eftersom vi generellt sett fortfarande arbetar med olika former av insamling av gåvor. Tillsammans blir vi en starkare röst som kan se till att politiska förslag, som nu senast skattereduktion för gåvor, blir anpassade för engagemang och gåvogivande på 2020-talet!

Giva Sverige vill skapa förutsättningar för ett ökat givande i Sverige för att vi tror på ett starkt civilsamhälle där människors engagemang oavsett om det sker i form av gåvor, medlemskap eller volontärarbete tas till vara. Välkommen att vara med!