Ledare: Bidra till en ljusare värld – var en del av Giving Tuesday

Ledare i Patos, 20 november 2023

Upplever du också att höstmörkret känns extra mörkt i år? Det är som om allt det förfärliga som sker i omvärlden samspelar med årstiden. Det är mörkt när vi vaknar, mörkt när vi äter frukost och det känns ännu mörkare när vi kollar på mobilen, slår på radion eller TV:n, och matas med krig, konflikter och våldsspiraler runt om i vår värld. Mörkret blir än mer slående när jag lyssnar på debatter och diskussioner där konfrontation verkar vara målet. Samförstånd eller lösningar är inte ens en målsättning längre.

Det är nu mer än någonsin vi behöver ljuset. Vi behöver känna hopp och glädje. Tillit och gemenskap. Och känslan av hopplöshet kan faktiskt lindras: genom att känna att vi kan göra något som gör världen bättre, om så bara en smula.

Den 28 november är ett utmärkt tillfälle att göra just detta. Då är det dags för Giving Tuesday, givandets egen dag. I mer än 150 länder, inklusive Sverige, deltar människor i denna manifestation av omtanke och generositet. Var och en deltar på sina egna villkor, genom att ge en gåva, ge av sin tid, ge sitt stöd till något en tror på eller visa omtanke för någon annan.

Giving Tuesday initierades som en reaktion mot den konsumtionshets som kommit att ta mer och mer plats inför julhelgen. Men Giving Tuesday står också på egna ben. Det är en dag för att uppmärksamma något så enkelt som viljan att hjälpa eller bara vara en medmänniska.

Att ge en gåva eller bidra med ditt engagemang är, i all sin enkelhet, något av det mest meningsfulla du kan ägna dig åt. För samhället, för mottagaren av gåvan men också för dig själv. Och denna slutsats slås också fast i forskning.

Forskare från bland annat universitetet i Oxford och Columbia University har i FN-rapporten ” World Happiness Report 2023” sammanställt data från opinionsmätningar i 161 länder och funnit ett tydligt samband mellan tre olika former av altruism och välbefinnande. Personer som ägnat sig åt att skänka pengar, åt volontärarbete eller att hjälpa främlingar hade i en överväldigande majoritet av fallen en högre grad av välmående än personer som inte gjorde det.

Konsumtion av saker däremot, ger inte samma mätbara ökning av lycka. Visst, grundläggande behov som kläder, mat och tak över huvudet ökar förstås välbefinnandet för den som tidigare inte hade detta. Men därefter börjar sambandet att avta. De flesta av oss blir inte särskilt mycket lyckligare av ännu en streamingtjänst, en ny skjorta eller den senaste mobiltelefonen.

Alla som någon gång gett något till en annan vet redan detta. Så frågan är: varför är det inte fler som ger? Om det nu ökar välbefinnandet och känslan av mening? Vår Novus-undersökning tidigare i år visar att andelen som säger att de ger till en ideell organisation har minskat från 63% till 53% sedan 2016.

Så frågan är: varför är det inte fler som ger? Om det nu ökar välbefinnandet och känslan av mening?

Jag tror att en av förklaringarna till det här är väldigt enkel. Vi glömmer bort det. I det brus av olika budskap som omger oss glömmer vi ofta det som är viktigast i livet. Det är där vi kommer in, vi som jobbar med givande och ideellt arbete. Kanske är det en viktigare uppgift än vi tror: att påminna människor om något de redan vet. Att välmående har en nära koppling till generositet och omtanke. Att bry sig om något bortanför en själv och visa det är en central del i att vara människa.

Vår förhoppning är förstås att Giving Tuesday ska bli större än Black Friday. Tisdagen den 28 november är ett startskott för en tid av givande och omtanke. December är för många en månad då vi tänker extra mycket på de som är oss närmast. En tid då vi skapar ljus i mörkret i en tid då det behövs som mest.

Så låt Giving Tuesday bli din start för en månad av extra mycket omtanke – också om de som inte står dig nära. När utsattheten i Sverige ökar, katastroferna runtom i världen är svåra att överblicka och klimatkrisen kommer allt närmare inpå oss, det är då vi behöver se att varje liten insats jag gör faktiskt har betydelse.

Jag tror att det är precis vad vi behöver just nu. Vi behöver hopp, ljus och känslan av att kunna bidra för att göra världen lite bättre. Så min uppmaning till dig är att engagera dig på Giving Tuesday och uppmuntra någon i din närhet att göra detsamma. För tillsammans gör vi världen ljusare! Och behöver du tips, ta en titt på www.givingtuesdaysweden.se.

Charlotte Rydh
Generalsekreterare, Giva Sverige