Framtidens givande: en automatiserad, hållbar och personifierad upplevelse

I samband med att Giva Sverige fyller 30 år passar vi på att blicka framåt. Att framtidens givande blir alltmer digitalt och tekniskt orienterat är nog ingen vild gissning. Men själva gåvoproceduren verkar också få en mer betydande roll. Dessutom verkar hållbara smarta, personifierade lösningar att bli vinnare i framtidens transaktioner.

Sophia Wikander är Head of, E-Commerce och Insights på Nordea. När hon tittar in spåkulan för framtidens insamlingsmetoder ser hon att framtidens givande kommer att hänga ihop med utveckling vi sett inom andra finansiella lösningar – bland annat ett ökat intresse och fokus på hållbarhet.
– Idag kan man få information om på vilket sätt olika inköp påverkar miljön och välja en investering mot bakgrund av vilket klimatavtryck den gör. På liknande sätt skulle man som givare kunna ange att en viss procent av det man lägger på olika typer av inköp ska gå till en insamlingsorganisation. Det skulle kännas väldigt bra och vara något jag själv gillar!

Sophia Wikander

Sophia menar att den här typen av betalningsprocesser kommer att kräva tätare samarbeten mellan insamlingsorganisationer, banker och företag.
– Idag diskuteras det mycket om olika typer av ”embedded financing”. Människor som hushåller med el, energi och vatten kan då få poäng som man kan omvandla till rabattkuponger på t ex elcykel eller andra klimatsmarta produkter och tjänster som bidrag till ideella organisationer. Lite som att panta flaskor och välja ett välgörande ändamål i stället för ett vanligt pantkvitto. Den typen av lösningar tror jag kommer att öka i framtiden, säger Sophia.

Däremot tror inte Sophia Wikander på givande via kryptovalutor i närtid.
– Nej, jag ser inte potentialen i det just nu, säger hon. Det är alldeles för osäkert med hur kurserna varierar i nuläget och jag tror också skulle kräva onödigt mycket resurser från insamlingsorganisationerna för att kunna hantera.

Som i så många andra sammanhang är givardata också en nyckel till nya produkter. Utifrån ett antal parametrar hos givarna skulle man kunna bygga en givar-app på nationell nivå, menar Sophia.
– Tänk dig en app som fungerar ungefär som ett fondsparande. Utifrån data från dina tidigare donationer bygger appen ett förslag på en mix av olika organisationer du kan skänka pengar till en viss månad med ett maxbelopp som du själv bestämt. Valet av organisationer kan handla om vilken verksamhet de bedriver: miljöfrågor, sociala frågor, forskning eller något annat. Appen skulle också kunna känna av var du är rent geografiskt och föreslå en gåva till en lokal organisation på den ort du befinner på vid en viss tidpunkt. Till några organisationer har du ett fast månatligt givande, sedan har du en ”rörlig” summa där du får förslag från appen. Det tror jag skulle kunna attrahera en yngre målgrupp som vill vara lite mer rörlig och flexibel i sitt engagemang.

Tänk dig en app som fungerar ungefär som ett fondsparande.

Betalningen som en upplevelse
En rapport från Accenture lyfter fram att kunderna är redo för en ny nivå av digital interaktion vid betaltillfället. En undersökning i rapporten visar att 70 procent av Millenials (födda 1983-1994) och Generation Z (födda 1995-2002) är intresserade av tjänster kopplade till digitala betalningar. Rapporten pekar på att upplevelsen runt betalningen blir allt viktigare samtidigt som andra beröringspunkter tappar sin relevans. Det räcker inte med enkelt, snabbt och smidigt längre. Företagen och organisationerna måste designa sina upplevelser runt betalningen på ett helt nytt sätt utifrån insikten att betaltillfället är det nya centrumnavet i relationen.

Transaktioner som bygger relationer
I rapporten lyfter Accenture även hur Google har byggt upp sina tjänster utifrån att vara startpunkten för allt du vill göra på internet. På samma sätt kan man tänka runt betalupplevelsen. Den har nämligen möjligheten att bli din startpunkt för allt kunden/givaren behöver göra. Betaltillfället har potential att bli som Googles startsida – en naturlig plats där kunden hamnar om och om igen, varför möjligheterna att hantera transaktioner och relationer med företaget är enklare, tydligare och bättre än andra interaktionspunkter.

Insamling via chip i handen
Någon som tagit betalningsupplevelsen ett steg längre är Claes Nord. Han samlar in pengar till Barncancerfonden via cykelinitiativet Ride of Hope. Sedan 4 år tillbaka har han opererat in ett NFC-chip i handen som överför information trådlöst och gör att man enkelt kan skänka pengar genom att hålla en mobiltelefon mot Claes hand.

Claes Nord

– Lägger någon sin telefon mot chipet så kopplas den direkt upp mot insamlingen och visar all information om hur man kan stödja Barncancerfondens arbete, berättar Claes.
Han erkänner att han är lite av en tekniknörd och tycker att ny teknik är spännande.
– Jag ville hitta något som väckte uppmärksamhet och nyfikenhet. Det programmerbara NFC-chipet kan jag också använda som biljett på SJ, som betalning och som passerkort på jobbet. Helt perfekt, säger Claes.

Lägger någon sin telefon mot chipet så kopplas den direkt upp mot insamlingen och visar all information om hur man kan stödja Barncancerfondens arbete.

Hans insamlingar har gått bättre och bättre för varje år. Senaste insamlingen 2019 gav 135 000 kr till Barncancerfonden.
– Chippet har varit en starkt bidragande orsak till detta, berättar Claes. Det är annorlunda, enkelt och väcker mycket uppmärksamhet. När vi stannar någonstans så är det alltid en lokal radiostation eller en tidning som vill göra ett reportage och testa chippet, skrattar Claes.

2022 är det dags att sätta sig på cykelsadeln igen för Claes Nord.
– Jag åker med Team Aron, som är en cykelklubb till förmån för Barncancerfonden. Förhoppningsvis slår vi nya insamlingsrekord med hjälp av chippet, avslutar han.

Text: Jocke Lundell