Invasionen i Ukraina visar vägen för folkfilantropi i Sverige

Ledare i Patos, 1 april 2022.

När jag skrev min förra ledare i Patos för en månad sedan var jag fortfarande i ett slags chocktillstånd över Rysslands invasion av Ukraina. Nu har den första chocken lagt sig men att vi är många som upplever oro och rädsla inför den nuvarande utvecklingen är tydligt. Många är också slitna efter att ha levt med pandemins begränsningar av vardagslivet under lång tid samtidigt som klimatutvecklingen fortsatt är en avgörande fråga för mänskligheten. Det är lätt att då förlora hoppet och tilltron för framtiden.  

Men, då hämtar jag ändå kraft och inspiration i min vardag genom att följa den våg av solidaritet och medmänsklighet som nu sveper över Sverige. Det vi sett den senaste månaden är ett givande och engagemang på en nivå som är långt större än vid tsunamin 2004 eller flyktingströmmarna 2015.  

 hämtar jag kraft och inspiration i min vardag genom att följa den våg av solidaritet och medmänsklighet som nu sveper över Sverige.

I veckan presenterade Giva Sverige resultaten av vår årliga Novusundersökning om svenskarnas inställning till ideella organisationer och givande i rapporten ”Tillit och fördom 2022”. Några av frågorna valde vi att ställa igen efter invasionen av Ukraina och resultatet är slående. Andelen som säger att de gett en gåva har ökat från 55 % i den ordinarie mätningen jan/feb 2022 till 63 % i mars, vilket är den högsta nivån som uppmätts sedan 2013.  

Undersökningen som genomfördes efter Rysslands invasion av Ukraina visar också att 8 av 10 är positivt inställda till ideella organisationer nu jämfört med innan kriget, en signifikant ökning som indikerar krisers betydelse för synligheten av ideella organisationers verksamhet och roll i samhället. Även tilltron till det egna engagemangets betydelse för att bidra till att lösa gemensamma samhällsutmaningar har ökat från 60 till 67 procent.  

Och framför allt, de som vanligen inte ger säger nu att de skänker pengar. Männens givande har ökat tre gånger så mycket som kvinnornas, 60 % av männen säger att de har gett och det är nu första gången sedan mätningarna startade i paritet med i kvinnornas. I åldersgruppen 18-29 år har andelen givare ökat med hela 15 procentenheter till 54 %.  

Giva Sveriges sammanställning över gåvor och donationer bekräftar också bilden av ett ökat givande. Efter knappt fem veckor har 1,75 miljarder kronor skänkts till organisationer med verksamhet i och relaterat till Ukraina. Det är ett givande utan motstycke och till skillnad från tidigare kriser är företagens andel av stödet markant större.  

Den här visar sammantaget att givandet är en viktig form av samhällsengagemang, både för privatpersoner och företag. Det styrker Giva Sverige i vår ambition att öka politikers och beslutsfattares förståelse för att givandet är ett uttryck för engagemang, solidaritet och medmänsklighet.  

Givandet är en viktig form av samhällsengagemang, både för privatpersoner och företag.

En breddad finansiering är en central fråga för att uppnå ett livskraftigt civilsamhälle och gåvogivandet en viktig del av det. Det finns ingen motsättning mellan ett brett folkligt givande och ett starkt välfärdssamhälle finansierat med offentliga medel. Tvärtom är det folkliga givandet ett viktigt komplement till detta och en nyckel till mångfalden i engagemanget, för att säkra välfärden och bidra till en demokratisk samhällsutveckling. Sverige är på många sätt unikt då vi både har en stark vilja att genom skatt ge stöd till de offentliga utgifterna som krävs för att upprätthålla välfärdssamhället och en vilja att också bidra genom gåvor.  

Så nu är det verkligen dags – samtliga riksdagspartier måste uppvärdera den folkliga filantropin och ge givarna den bekräftelse de förtjänar. Våra förslag för detta är dels ett nytt matchningssystem för gåvor, dels att den befintliga skattereduktionen för gåvor både ska omfatta fler ändamål och minska administrationen för organisationerna. Dessutom behöver samverkan mellan civilsamhället och näringslivet för att gemensamt lösa stora samhällsfrågor gynnas av ett fördelaktigare system som ger möjlighet till avdragsrätt för företag.  

Det är dags att värdera givandet som det engagemang för demokratiutveckling som det i grund och botten är. Att ge en gåva är också att engagera sig.  

Charlotte Rydh, generalsekreterare