Omikron, Ukraina och elprisschock – men ett ord ger hopp inför 2022

Ledare i Patos, januari 2022 

Var och varannan är sjuk i corona, säkerhetsläget i Europa är det sämsta sedan kalla kriget, ökade bensin- och elpriser påverkar hushållens ekonomi och den kommande valrörelsen tros bli påverkad av cybertroll. Det är lätt att känna viss uppgivenhet inför 2022, särskilt efter två år av restriktioner i pandemins spår.  

Så hur ska vi hitta hopp och inspiration inför 2022? Ideella organisationers ändamål tar ju inte paus, snarare tvärtom. Behoven hos olika målgrupper och ändamål är större än någonsin, och vissa har hamnat i skymundan under pandemin. Jag inbillar mig också att även personer med en mer introvert personlighet än jag själv kan känna viss trötthet på virtuella möten och begränsade möjligheter till personliga kontakter.  

Men, så hade jag ännu ett digitalt möte, denna gång med företrädare för andra paraplyorganisationer inom NYSTA och kände en sådan enorm energi strömma genom skärmen. Här har vi träffats digitalt i nästan två år och ändå lyckats, tillsammans med hundratals andra, driva fram 100 förslag till hur civilsamhället kan vara med och bidra till en nystart i Sverige. Jag är inte säker på att denna samverkan hade kommit till stånd utan det akuta läge som pandemin försatte oss i våren 2020. Och det hade sannolikt inte involverat så många människor från olika delar av Sverige och olika delar av civilsamhället. Det bådar gott inför 2022! 

Och sedan tittar jag i mailkorgen och ser den överväldigande responsen på ett utskick om inspel på viktiga områden för oss att belysa på Insamlingsforum. Massor av tips på kunskap som efterfrågas bland våra medlemmar för att kunna engagera fler människor, öka intäkterna och skapa bättre förutsättningar att verka för sina ändamål. 

Dagen avslutas med ett seminarium från Women´s Philanthropy Institute vid Lilly School of Philanthropy om den senaste forskningen kring kvinnors givande i USA. Då blir jag åter blir påmind om styrkan i ”giving circles”, får nya insikter om ”collaborative giving” där stiftelser går samman kring vissa övergripande ändamål och hur enormt stor påverkan MacKenzie Scotts ”trust based philanthropy” har fått, dvs att givaren har tillit till mottagarna och inte kräva orimlig rapportering. Så trots att det åter blir en timme framför datorn ger det så mycket hopp och inspiration. Och att dessutom se drygt 300 kvinnor (nåja några män) i små rutor påminner mig om styrkan i att många agerar tillsammans. Även digitalt.  

tillsammans är vad som ger mig hopp inför 2022. Tillsammans, i olika former, för olika frågor och på olika sätt. För tillsammans får vi genomslag, påverkar och förändrar. 

Vi har alla lite olika strategier för att hitta hopp och inspiration, personligen och på våra arbetsplatser. Jag hoppas att vi genom Giva Sveriges verksamhet kan bidra till att du får del av den energi som finns när vi agerar. Tillsammans. 

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige