Ledare: Så kan en liten handling förändra världen

Nästan 6 av 10 svenskar säger att de har gett en gåva det senaste halvåret och drygt hälften att de arbetar ideellt i någon form. Båda de här siffrorna är stabila med små förändringar över tid. Unga ser visserligen med oro på framtiden men upplever i mycket högre grad idag än för 30 år sedan att de kan påverka samhället. Och i coronapandemins spår uppger 9 av 10 svenskar att deras givande är detsamma eller lite mer än tidigare, medan viljan att arbeta ideellt ökar något. Unga människor är dessutom mer givmilda och mer intresserade av ideellt arbete än befolkningen i genomsnitt.

Det här är strålande besked för den ideella sektorn, vars hela existens och finansiering bygger på en enskilda medborgarens engagemang, men också för den politiker eller beslutsfattare som är mån om ett samhälle som det finns utrymme för medborgare att engagera sig i.

Men räcker det att engagemanget är stabilt när samhället polariseras på olika sätt och coronapandemin bygger murar mellan länder och människor? När det skapas helt nya utmaningar för lokalsamhället samtidigt som globala framsteg för minskad fattigdom, förbättrad hälsa och utbildning snabbt raderas ut. Behöver vi inte snarare ett ökat engagemang och mobilisera fler för att skapa förutsättningar för positiv samhällsutveckling?

Den senaste befolkningsstudien från Ersta Sköndal Bräcke högskola visar att de ideellt arbetande svenskarna blir allt äldre och att personer med utländsk bakgrund framför allt utför ideella insatser informellt, dvs genom stöd åt anhöriga eller i andra icke-organiserade former. Är civilsamhället redo att kanalisera och ge röst åt människor som inte vill eller kan inordna sig i traditionellt föreningsliv? Eller som bara vill göra något under en kort period? Är politiken redo för andra former av finansiering än bidrag baserat på medlemsantal eller projekt?

Ett tillfälle att tänka nytt och utanför den vanliga boxen av insamlingskampanjer och volontärinsatser är den 1 december 2020. Då är det Giving Tuesday. Över hela världen samlas människor för att i stort och smått bidra till en generösare och mer rättvis värld. Det är en dag som här i Sverige än så länge är lätt att missa i flödet av erbjudanden för Black Friday, Cyber Monday och julhandeln. Giving Tuesday visar dock att det är möjligt att skapa globala gräsrotsrörelser på kort tid. Det som 2012 startade i USA med tanken att mobilisera människor att göra goda handlingar, delvis som en motreaktion mot konsumtionshetsen inför helgdagarna, har idag vuxit till världens största rörelse för generositet och omtanke. Giving Tuesday finns idag i stort sett i vartenda land över hela jorden, och det totala givandet globalt beräknades uppgå till omkring 18 miljarder kronor förra året.

Men Giving Tuesday är mer än en dag för generositet och omtanke – det är en av många möjligheter att göra sin röst hörd och visa sitt engagemang. Det är styrkan i de många människornas engagemang som driver Giving Tuesday. Detta är inspiration för en folkrörelse för en ny tid. Giving Tuesday bygger på delning och öppenhet där inga landsgränser sätter stopp och där engagemanget kan vara en dag eller ett helt liv. Det är en möjlighet för mig att göra något stort eller litet. Men det är också ett sammanhang för både ideella organisationer och företag att fungera som plattformar för att initiera eller kanalisera medlemmars, volontärers, givares eller arbetstagares engagemang.

Giva Sverige är engagerade i Giving Tuesday som nationell partner. Det innebär att vi ska se till att alla som vill ska få tillgång till material och information om Giving Tuesday – men framför allt att vi ska inspirera människor, organisationer och företag till handling. För oss är Giving Tuesday en del i vårt uppdrag att bidra till en bredare och starkare finansiering av civilsamhället. För det är människor som förändrar världen. Steg för steg och i de små sammanhangen. Varje god handling, varje initiativ för att göra tillvaron bättre för någon annan, eller för att bidra till en positiv samhällsutveckling spelar stor roll.

I det här numret av Patos hittar du därför bland annat inspiration om vad ni kan göra den 1 december och mer fakta om medborgarens engagemang och finansieringen av civilsamhället i stort.

Charlotte Rydh
Generalsekreterare