“Vi måste gå från David och Goliat till att bli jämlika parter”

Näringslivets samarbete med ideella organisationer har utvecklats snabbt de senaste 25 åren. I slutet av 90-talet var samarbetsformen i sin linda och handlade mest om företag som sponsrade idrottsföreningar. Då pratade man om humansponsring som utvecklades vidare till CSR-boomen och sedan det syftesdrivna där alla företag skulle hitta sitt “varför”. Även om samarbetsformerna mellan näringslivet och den ideella sektorn har förändrats kraftigt så är det en sak som varit bestående från början: Maktobalansen när David möter Goliat.

Samarbetet mellan civilsamhället och näringslivet kan vara en oslagbar kraft för att driva förändring. Det fick jag verkligen lära mig när jag startade Reach for Change och vi på kort tid lanserade lokala verksamheter i över 18 länder tack vare samarbetet med Kinnevikgruppens bolag, utan dem hade det aldrig skett.

Vi har hundratals medlemmar, gratisarbetande volontärer, engagerad personal, ett givet syfte och massor av innovation och kreativa lösningar på svåra problem. Trots detta saknar vi pengar. Och pengar är alltid makt.

Samtidigt tror jag vi är många som känner igen oss i känslan av att vara underlägsen i mötesrummet när du kommer från en ideell organisation och har fått till det där mötet med det stora företaget. På pappret sitter de med alla kort på handen, de har pengar, tid, personalresurser, expertis och kompetens. Men stämmer det egentligen? Kanske är det vi som sitter med alla kort på handen. Vi har hundratals medlemmar, gratisarbetande volontärer, engagerad personal, ett givet syfte och massor av innovation och kreativa lösningar på svåra problem. Trots detta saknar vi pengar. Och pengar är alltid makt.

Jag tror inte alltid företagen själva är medvetna om maktobalansen, så är det ju ofta med de som sitter i maktpositioner eller befinner sig inom normen. Du är inte medveten om dina privilegier förrän de tas ifrån dig. Därför måste vi vara ärliga med våra roller, behov och möjligheter från första början. Lägga alla kort på bordet direkt för att se hur vi tillsammans skapar den starkaste handen. Ja, vi behöver pengar – men ett partnerskap innebär också en möjlighet för er att engagera era anställda och era kunder. Relationen kan både utmana och utveckla företaget och stärka affären överlag. Men då behöver vi samarbeta på lika villkor och tillsammans sätta ett gemensamt syfte och mål.

Här tycker jag att vi ska våga prata om långsiktighet trots att hela sektorn är så präglad och beroende av projektpengar. Med långsiktig finansiering och samarbete kan vi åstadkomma en förändring som är större än projekten i sig, och på den resan behöver vi varandra lika mycket.

Enligt Giva Sveriges rapport ”Givandet i siffror 2022” står näringslivet för cirka 13 procent av gåvor och bidrag till ideell sektor. Kanske är det här den största tillväxtpotentialen finns, men oavsett hur utvecklingen blir så tror jag att det viktigaste för att uppnå den samhällsförändring vi vill se är att samarbeta som jämlikar.

Om Sara Damber:
Sara Damber är verksamhetschef för Stenbecks stiftelse, social entreprenör. Sara grundade som 18-åring antimobbningsorganisationen Friends. Därefter har hon även grundat och drivit Reach for Change, Youth 2030 Movement och Child10, som alla på olika sätt arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter.