Efter Rysslands invasion av Ukraina: Fler svenskar positiva till ideella organisationer och fler skänker pengar

Giva Sveriges nya rapport Tillit och fördom, om svenskarnas syn på ideella organisationer, visar att andelen som skänker pengar är rekordhög. Mest ökar givandet bland män och ungdomar. Dessutom är fler positivt inställda till ideella organisationer nu jämfört med innan kriget i Ukraina.

Giva Sverige har undersökt svenskarnas syn på ideella organisationer före och efter kriget i Ukraina startade. Rapporten Tillit och fördom visar att det har tillkommit nya givare sedan kriget startade. Andelen som angett att de har skänkt pengar de senaste sex månaderna har ökat från 55 procent innan Rysslands invasion till 63 procent efter, vilket är den högsta nivån på tio år. Allra mest har givandet ökat mest bland män och ungdomar. Männens givande har ökat tre gånger så mycket som kvinnornas, men kvinnor ger fortfarande mer.

– Nu ger även de personer som inte brukar ge. Viljan att bidra i till förmån för Ukraina har varit helt enorm. Inom kort kommer vi att se ett skifte i behoven, när de organisationer som jobbar med att ta emot flyktingar här i Sverige behöver såväl pengar som volontärer. Jag tror och hoppas att generositeten håller i sig, även om den här katastrofen skulle dra ut på tiden, säger Charlotte Rydh.

Fem veckor efter invasionen i Ukraina visar uppdaterade siffror från Giva Sverige att närmare 1,75 miljarder kronor i gåvor och donationer har skänkts till hjälporganisationer med verksamhet i och omkring Ukraina.

Allt fler är positiva till ideella organisationer

– Det finns ett starkt och stabilt förtroende för ideella organisationer, och det ökar ännu mer i kristider. Vi såg det i början av pandemin och vi ser det nu, i samband med kriget i Ukraina. I kris blir civilsamhällets viktiga arbete mer synligt för allmänheten, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Andelen som är positivt inställda till ideella organisationer har ökat från 74 procent innan kriget startade till 80 procent efter invasionen. Även tilltron till det egna engagemanget har ökat. Andelen som instämmer i att de kan vara med och bidra till att lösa gemensamma samhällsutmaningar genom sitt eget engagemang har ökat från 60 till 67 procent.

– Engagemanget är generellt sett stort i Sverige, och sedan invasionen verkar allt fler ha sett både vilken nytta ideella organisationer gör i kristid och att man själv som privatperson kan bidra. Nu när ukrainska flyktingar börjar komma till Sverige ser vi fantastiska exempel på hur människor engagerar sig för att hjälpa andra, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Om undersökningarna

  • Giva Sverige har med hjälp av Novus undersökt allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande under åtta år. Målgrupp är den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat. Den första undersökningen genomfördes som en webbenkät den 27 januari – 2 februari 2022 och omfattade 1006 intervjuer med en deltagarfrekvens på 61 %. Den andra undersökningen genomfördes den 14 – 20 mars 2022 och omfattade 1000 intervjuer.
  • Ett 20-tal medlemsorganisationer har rapporterat in gåvor och donationer för perioden 24 februari – 24 mars avsedda för verksamhet i Ukraina och närliggande länder. I summan är matchningen av gåvor från Akelius Foundation till Unicef och Sverige för UNHCR exkluderad.

Presskontakt: Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 073-661 22 93