Giva Sverige växer med två medlemmar, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare – RFS och RSMH – Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är nu ordinarie medlemmar i Giva Sverige. Styrelsen beviljade medlemskapen i december 2023. Giva Sverige har nu totalt 189 medlemmar som tillsammans verkar för ett livskraftigt civilsamhälle genom tryggt givande.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har i över 50 år samlat människor till stöd för andra, eldsjälar som utför lagreglerade frivilliguppdrag. Deras medlemmars arbete bidrar till en ökad delaktighet i samhället och RFS jobbar för att de ska kunna ge ett rättssäkert, kvalitativt och likvärdigt stöd.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är en medlemsorganisation där människor med erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga arbetar tillsammans för att värna sina rättigheter i samhället. Målet är att människor med psykisk ohälsa ska kunna leva sina liv på samma villkor som alla andra.

Här hittar du samtliga medlemmar.