Givandet från allmänheten visar svaghetstecken under tredje kvartalet

Hushållens ekonomiska läge börjar nu få konsekvenser för allmänhetens givande och inflationen innebär också lägre reella intäkter. Även prognosen för företags gåvor och bidrag visar på en ökad pessimism enligt Giva Sveriges senaste kvartalsrapport för gåvor. De stora insamlingsorganisationerna märker tydligast av konjunkturen via ett lägre kontraktsgivande, medan medelstora organisationer ser låg snittsumma på engångsgåvorna.

Rapporten ”Nyckeltal för gåvor Q3 2023” sammanställer och visar statistik över regelbundna gåvor, engångsgåvor och övriga gåvor från allmänheten till Giva Sveriges medlemsorganisationer. Kvartalsstatistiken för det regelbundna givandet visar att de totala intäkterna för helåret 2023 fortsatt är högre än för 2021, vid tidsseriens start, men inflationsjusterat betydligt lägre. Summan för engångsgåvor för tredje kvartalet är också lägre än motsvarande kvartal 2021 men antalet gåvor är fler.

Organisationer med insamlade medel över 100 miljoner kronor visar det tydligaste tappet i gåvor och bidrag från allmänheten vad gäller regelbundna gåvor. Summan av regelbundna gåvor har visserligen stigit med 0,2% över det senaste året, men om man tar hänsyn till inflationen innebär det ett realtapp på 7,4%. Engångsgåvor för Q3 2023 jämfört med Q3 2022 är dock 2,1% högre i absoluta tal, främst på grund av ett högt antal gåvor per organisation och att Q2 2022 var ett relativt svagt kvartal att jämföra med.

Gåvostatistiken visar att det regelbundna givandet mattas av ytterligare med färre antal gåvor medan katastrofer som jordbävningen i Marocko och översvämningen i Libyen ändå har mobiliserat fler att ge engångsgåvor. Att gåvobeloppen går ner är dock en tydlig signal om att hushållens ekonomiska läge börjar påverka givandet och det är givetvis oroväckande med tanke på att många organisationer också sett neddragningar i offentlig finansiering, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare för Giva Sverige.

Organisationer med årligen insamlade medel 25-99 mkr upplever en något mer positiv utveckling vad gäller kontraktsgivandet och är också mer positiva överlag för helåret 2023. Sett över det senaste året har summan av det regelbundna givandet ökat med 2,4% och även antalet gåvor ökar. Däremot är summan för engångsgåvor 17,6% lägre än Q3 2021 vilket framför att beror på lägre genomsnittsgåvor.

Det lägre givandet till de stora organisationerna återspeglas också i prognosen för 2023, där 70% av de stora organisationerna nu förväntar sig minskat givande från allmänheten jämfört med föregående år, och 60% tror på minskat givande från företag. För de medelstora organisationerna är det betydligt fler som prognosticerar ett ökat givande från allmänheten.

Det månadsvisa Gåvoindex (FMI), som bygger på svar från alla Giva Sveriges medlemsorganisationer oavsett storlek på intäkter från gåvor, bidrag eller samarbeten, visade i den senaste mätningen att de mindre organisationerna med 0-25 miljoner kronor i insamlade medel för första gången sedan mätningen startade är mer positiva än de stora organisationerna. Både Gåvoindex och Nyckeltal för gåvor ger alltså relativt tydliga tecken att de stora organisationerna har svårare att upprätthålla och öka givandet just nu utifrån konjunkturläget och hushållens sämre ekonomi.

Länk till gåvostatistiken för Q3 2023
Länk till all statistik från Giva Sverige

Mer information och kontakt

Mårten Palmefors, senior analytiker
marten@givasverige.se, 08-677 30 97

Charlotte Rydh, generalsekreterare
charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93

Om rapporten ”Nyckeltal för gåvor”
I den här rapporten presenteras utvecklingen av regelbundna gåvor (kontraktsgåvor) och engångsgåvor dels för Q3 2023, dels som en längre tidsserie från Q3 2021. Det är 44 organisationer som har delat sin statistik under Q3 varav 33 organisationer har bidragit med statistik i varje kvartal från Q3 2021 fram till Q3 2023. De 44 organisationer som bidragit till sammanställningen står tillsammans för cirka 81% av intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten. Rapporten ger även en prognos för utvecklingen av intäkterna från allmänheten och företag för 2023.