Civilsamhällets Finansforum 2022

Program 8 September

Tema för årets konferens är ”Betalningsmarknadens digitalisering – möjligheter och begränsningar”.

09:00  Registrering

09:30 Välkommen!
Charlotte Rydh,
Generalsekreterare, Giva Sverige och Per Långsved, Sverigechef, Nordea

09:45 Statens roll på framtidens betalningsmarknad med Anna Kinberg Batra särskild utredare, Betalningsutredningen
Mot bakgrund av den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen av betalningsmarknaden där nya betalningssätt (t.ex. Swish) spelar en allt större roll i vår vardag – i vissa fall har de blivit samhällskritiska – har Betalningsutredningen regeringens uppdrag att se över statens roll på betalningsmarknaden och ta ställning till hur rollen bör se ut i framtiden. Betänkandet presenteras 30 november. Anna Kinberg Batra ger en bild av den analys och frågeställningar som utredningen beaktar.

10:30  Minimingel

10:35 Mer rapportering och ökade svårigheter att få banktjänster – för vem och varför?

Ewa Rutqvist Holmstedter, Administrativ chef, WeEffect/Vi-skogen
David Samuelsson, Generalsekreterare, Studieförbunden
Sara Näselius, Nationella Operativa Avdelningen, Samordningskansliet mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Lina Hartman, Country AML Responsible Sweden, Nordea

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism strävar efter att stoppa kriminalitet nationellt och internationellt men det får också konsekvenser för seriösa organisationer att driva sin verksamhet. I Sverige arbetar 16 myndigheter och Sveriges advokatsamfund tillsammans inom Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism för ett Sverige som inte utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Sara inleder med att berätta om hur systemet mot penningtvätt och finansiering av terrorism är uppbyggt och hur det är tänkt att fungera men också de riskbedömningar som görs. Lina ger en bild av bankernas roll i systemet och varför ”känn-din-kund” är ett centralt begrepp. David och Ewa ger exempel på hur regelverket kan innebära utmaningar för civilsamhällets organisationer. Tillsammans diskuterar vi konsekvenser av regelverken och effekter som t ex svårigheter för ideella organisationer att få bankkonton eller att göra överföringar internationellt, och vad kan vi göra för att hantera detta.

11:30  Minimingel

11:35 Säkerhet och betalningar: Hur ser den moderna bedragaren ut? med Amalia Krantz, Fraud Communication & Awareness in Sweden, Nordea
Digitala betalningar innebär ökad säkerhet men digitaliseringen innebär också stora möjligheter för bedragare. Vilka är de aktuella bedrägerihoten på nätet och hur ser den moderna bedragaren ut? Hur vanligt är det med falska gåvoinsamlingar? På vilka sätt kan insamlingsorganisationer utnyttjas av bedragare och vad innebär det för organisationerna? Amalia är specialist inom bedrägeribekämpning och arbetar för att öka medvetenheten om hur bedrägerier ser ut idag. Hon delar med sig av sina bästa tips och råd för trygghet på nätet och hur du och din organisation kan skydda er.

12:15  Lunch

13:00 Samtal på scen: Vad innebär moderniseringen av den svenska betalningsmarknad för ideella organisationer? med Lars-Åke Edenfeldt, Business Change Manager – Transformation Program SE och Martin Georgzén, Head of Customer & Relations, P27 Nordic Payments
Sedan ett par år pågår en genomgripande utveckling av den svenska, och nordiska, betalningsinfrastrukturen som kommer påverka allt från löner till betalningar och fakturahantering. Betalningar i realtid och ett allt större utbud av betalningstjänster kräver nytänkande kring processer, rutiner och kommunikation inom både organisationer och företag. Vad är P27 och vad innebär det för organisationer och allmänheten? Vad är nästa generations regelbundna betalningar som ersätter autogiro? Hur kommer internationella betalningar att påverkas? Dessa och andra centrala frågor berörs under det här samtalet med Lars-Åke Edenfeldt och Martin Georgzén.

TEMA: Kort eller kontant – är det fortfarande relevant? 

13.30 – 14.00 Hur kan nya betalningslösningar säkra och öka givande – idag och imorgon med Peter Olbing, Affärsutvecklingschef Norden & Baltikum, Mastercard 
Förändringen av betalningar och nya trender inom betalningar innebär även en utveckling för kortbetalningar. Hur påverkar detta konsumenter/givare och handlare/hjälporganisationer? Kan ideella organisationer lära sig av vad andra aktörer gör för att stärka t ex lojalitet och co-branding? Peter ger en bild av hur marknaden för kortbetalningar förändras och vad Mastercard gör för att fortsatt utveckla enkla, snabba och säkra betalningar men också hur de jobbar tillsammans med andra för att informera och utbilda bl a äldre och andra grupper där digitaliseringen inte är lika självklar.

14:00 Crunchfish Digital Cash – en lösning för digitala betalningar offline, med Magnus LagesonCrunchfish – Chief Product Officer 
Med alltmer digitaliserade betalningstjänster behövs också lösningar som ersätter kontanta betalningar utan att kräva uppkopplade smarta telefoner. Magnus introducerar oss till Crunchfish Digital Cash, som erbjuder offline betalningar, och hur tjänsten även kan användas i krissituationer och bidra till inkludering av olika grupper i samhället.

14:30  Fikapaus

14:45 Skruvarna dras åt med Annika Winsth, Chefsekonom Nordea 
Skyhög inflation får centralbanker att chockhöja räntor. Hushåll och företag utsätts för press under hösten och konjunkturen viker. Annika ger en bild av det ekonomiska läget i världen och vad det kan betyda för utvecklingen i Sverige.

15:30 Panelsamtal – En spaning mot framtiden
Utifrån dagens olika teman och det rådande omvärldsläget lyfter vi blicken och gör en spaning in i framtiden för ideella organisationers verksamhet på kort och lång sikt. Charlotte Rydh leder ett samtal med Annika Winsth, Peter Olbing, Lina Hartman m fl.

15:55 Avslutning

 

ANMÄL DIG HÄR

Läs mer om årets talare

Sista anmälningsdag till Civilsamhällets Finansforum är 2 september 2022.