Varumärkestracking med ODYSSEY

Giva Sverige har tillsammans med BrandTech-bolaget Odyssey och varumärkesbyrån Silver ingått ett samarbete som innebär en möjlighet för medlemsorganisationer att delta i en gemensam givar/varumärkestracking.

Tillsammans har de utvecklat en metod för att studera givandets mekanismer. I den gemensamma givar/varumärkestrackingen samlas data in kontinuerligt och ger generella insikter om givande såväl som specifika insikter om er organisations varumärke och givare, till ett pris som via samarbetet över många organisationer är väldigt fördelaktigt jämfört med andra typer av upplägg.

Kontakt:
För mer information om upplägg, metodik, leverabler och arvodesstruktur vänligen kontakta:

Mårten Palmefors, analytiker på Giva Sverige
marten@givasverige.se

Ola Hilltorp, Senior konsult, Odyssey
ola.hilltorp@odyssey.se

Ulf Berlin, chefsstrateg, Silver
ulf.berlin@silver.se