Vinnare 2021

-Organisation: Barncancerfonden
-Företagssamarbete: Läxhjälpen och ICA Stiftelsen/Sveriges ICA handlare
-Kampanj: Islamic Relief för Ett bättre Jag Ett bättre Vi
-Årets Givare: Lena Högfeldt för Vaccine Forward
-Kollega: Karin Bergqvist på Barnfonden

MOTIVERINGAR

Organisation: Barncancerfonden
Med ett rekord på över en halv miljard kronor i insamlade medel för forskning och stöd till drabbade barn och familjer under 2021 har Barncancerfondens ambition att kombinera uppdraget som en professionell forskningsfinansiär med visionen om en inkluderande folkrörelse i kampen mot barncancer gett resultat. Som vinnare i Årets Insamlare Organisation för andra gången på sex år visar Barncancerfonden att kontinuerlig utveckling och fokus på samhällsrelevans kan ge effekt i större intäkter, ökad kännedom och bredare engagemang.

Företagssamarbete: Läxhjälpen och ICA Stiftelsen/Sveriges ICA handlare
Som ett unikt exempel på ett skalbart företagssamarbete, med målet att skapa förutsättningar för en mer jämlik skola, har Läxhjälpen tillsammans med ICA-Stiftelsen och Sveriges ICA-handlare lyckats bygga relationer i en nationell skala på lokala nivåer. ”FICA med Läxhjälpen” har inte bara skapat förutsättningar för att fler elever ska klara grundskolan med gymnasiebehörighet, stärkt självförtroende och ökad framtidstro – utan även visat på ett samarbete där båda parter kan behålla fokus på sin kärnverksamhet, och samtidigt stärka lokala relationer och skapa mervärden vid de tillfällen och på de platser där projektet genomförs.

Kampanj: Islamic Relief för Ett bättre Jag Ett bättre Vi
Med en tvåspråkig kampanj och filmproduktion med syfte att lyfta värden såsom tacksamhet, ansvar och givmildhet, och där religionen får vara en del, har Islamic Relief lyckats nå ut till och inkludera en målgrupp som få andra organisationer talar till. Kampanjen visar på kreativitet i ambitionen att förändra porträtteringen av mottagaren som utsatt och är ett inspirerande exempel på nytänkande när det kommer till formulering och tilltal. Dessutom ett exempel en lyckad insamlingskampanj som med små medel slog alla tidigare rekord, både i insamlade kronor och nya givare.

Årets Givare: Lena Högfeldt för Vaccine Forward
Med utgångspunkten att ingen kan göra allt, men alla kan göra något, har Lena Högfeldt skapat ringar på vattnet med en idé om ett lokalt baserat initiativ för ett globalt ändamål. Genom tydligt ledarskap och målmedvetenhet har Lena motiverat tre lokala bolag och deras sörmländska kunder att bidra till 300 000 covid-19 vaccinationer för Vaccine Forward. Lenas förmåga att föra samman människor, väcka uppmärksamhet och inspirera visar att det är möjligt att alla kan göra något.

Kollega: Karin Bergqvist på Barnfonden
Utifrån ett stort engagemang för Barnfondens värden och verksamhet och med ett positivt förhållningssätt och kreativitet har Karin Bergqvist både lett implementeringen av en helt ny plattform för att skapa kontakt mellan faddrar och fadderbarn under Coronapandemin, och öppnat upp möjligheten för testamentsgåvor till Barnfonden. Karin, som i drygt ett decennium har arbetat för Barnfonden, visar på uthållighet och nytänkande samtidigt som hon tillför god energi och en uppmuntrande stämning på arbetsplatsen.