Pressmeddelande: Civilsamhället välkomnar nya krisstödet

I dag presenterade regeringen, C och L ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor till företag och organisationer som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april. Civilsamhället välkomnar beslutet, men påpekar att det är av yttersta vikt att inte teknikaliteter såsom krav på F-skatt hindrar vissa ideella organisationer att ta del av stödet.

Intresseorganisationerna  Forum- idéburna organisationer med social inriktning, Famna och Giva Sverige, som tillsammans representerar närmare 270 organisationer inom ideell sektor, har tidigare kommit med krav på ett stödpaket för civilsamhället. De välkomnar nu dagens förslag till nytt krisstöd.

Forums ordförande Patrik Schröder kommenterar beslutet:

– Detta är ett stort steg framåt! Vi välkomnar att januaripartierna har lyssnat och nu tydligt inkluderar civilsamhällets organisationer i det här krisstödet. Nu är det viktigt att processen för att söka och få medel görs så snabb och enkel som möjligt och att inte några tekniska hinder tillåts förhindra ideella organisationer att ta del av stödet. Vi intresseorganisationer vill också poängtera att det här stödet inte löser alla utmaningar som ideell sektor står inför. Det kommer att behövas mer för att vi ska kunna fortsätta bidra i kampen mot coronavirusets konsekvenser med full kraft, och för att trygga viktiga verksamheter på sikt.