Charlotte Rydh

Charlotte Rydh är sedan 2016 generalsekreterare för Giva Sverige och har drygt 25 års erfarenhet av att arbeta med strategisk utveckling, filantropi och engagemang, både i Sverige och internationellt. Hon har arbetat för en bredd av organisationer och trivs i gränslandet mellan privat, ideell och offentlig sektor. Charlotte är ordförande för the European Fundraising Association (EFA) samt ledamot i Advisory Board för Film and Tell och har tidigare varit ledamot för CASE Europe Board of Trustees, Sverige för UNHCR, Research!Sweden samt Brakeley Nordic. Charlotte är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.