Charlotte Rydh

Charlotte Rydh är sedan 2016 generalsekreterare för Giva Sverige och har drygt 25 års erfarenhet av strategisk utveckling, fundraising, filantropi och engagemang. Hon har arbetat för en bredd av organisationer och myndigheter både i Sverige och internationellt, och trivs i gränslandet mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig sektor och politik. Charlotte är ordförande för the European Fundraising Association (EFA) samt ledamot i Advisory Board för Film and Tell och har tidigare varit ledamot för CASE Europe Board of Trustees, Sverige för UNHCR, Research!Sweden samt Brakeley Nordic. Charlotte är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.