Giva Sveriges bidrag till Giving Tuesday: kunskap och inspiration

Tisdagen den 28 november var det dags för årets stora givardag: Giving Tuesday. Detta uppmärksammade Giva Sverige genom att bjuda in till en eftermiddag fylld med kunskap och inspiration på temat Givande. Sju föreläsare från olika organisationer, företag och byråer fanns på plats för att dela med sig av sina bästa tips. ”Detta är vår gåva till er idag”, sa Eva Torsson, biträdande generalsekreterare hos Giva Sverige.

Strax över hundra personer hade trotsat det täta snöfallet och tagit sig till Mötesplats Mariatorget, Stadsmissionens vackra lokaler i St. Paulskyrkan i Stockholm. Rummet doftade bryggkaffe och hembakta kakor när Paul Ferris, kampanjstrateg hos Reform Society, klev upp på scenen och frågade publiken om de visste hur man ökar antalet givare med 600%. ”Jag kan inte nog understryka vikten av att ställa frågor till era befintliga eller potentiella givare. Börja med något enkelt, som skapar engagemang och bäddar för nästa steg på engagemangstrappan. Börjar ni med att ställa enkla frågor, blir det också enklare att ställa svårare frågor lite längre fram. Vill du bli volontär eller månadsgivare, exempelvis.”

Ingrid Engström från Blodgivarna talade om vikten av att ge blod, utan detta stannar hela sjukvården. ”Vi behöver 1600 blodpåsar om dagen fram till jul, sa Ingrid och hänvisade till sina kollegor som stod redo att mäta blodvärdet hos samtliga deltagare i lokalen. ”Unga män har oftast bäst blodvärden, men de säger sig inte ha tid att ge. Delvis därför försöker vi göra så företag tillåter anställda att lämna blod på arbetstid”.

På plats fanns även Jessica Åkerström från Ungdomsbarometern. ”Varför är det så viktigt för er att förstå dagens unga? Jo, för att detta är framtidens givare”. Jessica fortsatte med att beskriva en generation som är superdigital, trygghetssökande och medveten. ”Vi har nog aldrig sett en generation med lika bra koll tidigare”. När det gäller ungdomars engagemang, visar undersökningar att detta sker i samband med konsumtions- och livsval. Man stöttar gärna olika organisationer, det intressanta är sakfrågan.

Calle Norling från Volontärbyrån delade med sig av intressanta siffror: ”Vi engagerar oss i snitt 15 timmar i månaden. Det totala volontärarbetet uppskattas vara värt 161 miljarder kronor, vilket motsvarar 3,32 % av BNP.” 9 av 10 svenskar vill engagera sig under en kris, men vet inte hur. ”Det stora engagemanget som blossade upp i samband med invasionen av Ukraina droppade snabbt – frågan är hur vi ska ta till vara på människors önskan om att hjälpa till?”.

Joachim Medalen från Seen dök ned i ämnen som hur man ökar lojaliteten hos sina givare, och visade genomförda kampanjer där man använt sig av personaliserade videohälsningar – en metod som gör att långt många fler öppnar mailutskick från företag och organisationer.

Ola Hilltorp, analytiker på Odyssey, talade bland annat om vikten av att förstå sig på givaren. ”Ta reda på vad de tycker om dig, om andra organisationer, hela din bransch”. Ola lyfte sedan statistik som visar att antalet personer som inte skänkt till någon organisation ökat senaste året, men att 80% av de tillfrågade ändå kan tänka sig att ge. De tre största barriärerna handlar om bristande tillit, att man inte har råd eller att man saknar information om hur pengarna kommer användas.

Kicki Aldrin från Stockholms Stadsmissionen avslutade dagen med att berätta om hur de gått till väga för att genom en fokuserad kampanj för stora gåvor lyckades samla in pengar till köpet av dagens lokaler – Mötesplats Mariatorget i St. Paulskyrkan. ”Internt engagemang är viktigt, att ni som arbetar med insamlingen tror på visionen. Givaren märker skillnaden på en snygg säljpitch och äkta engagemang,” underströk Kicki.

Varmt tack till alla som deltog och gjorde årets Giving Tuesday till en varm och inspirerande dag som förhoppningsvis breddade kunskaperna hos åhörare såväl som föreläsare.