#GivingTuesday- Konkurrent eller komplement?

Förra året blev Giving Tuesday årets största dag för donationer online i USA. Totalt mättes donationer till ett värde av 380 miljoner dollar. Det reella värdet är sannolikt långt högre än så då alla gåvor inte finns med i statistiken. Men när givande på #GivingTuesday ökar, minskar då givande till julkampanjer eller andra donationstillfällen? Tar det bara en del av den redan existerande kakan? Inte om man frågar #GivingTuesday Data Collaborative, ett projekt för att öka kunskapen om människors givarbeteende i samband med #GivingTuesday 

– Givande på #GivingTuesday verkar te sig på samma sätt som givande till en naturkatastrof. Vi ser en stor ökning utan korresponderande tapp efteråt, säger Woodrow Rosenbaum som är projektledare för datainsamling på #GivingTuesday och grundare till With Intent

Med #GivingTuesday som grund har man tillsammans med olika leverantörer, företag och organisationer mätt och analyserat anonymiserad givardata för att hitta trender över tid. År 2018 deltog hela 60 plattformar världen över såsom Facebook, Gofundme och Paypal för att mäta givarbeteenden på #GivingTuesday. Det som står ut i statistiken är att en större andel givare konverteras från Google-sökningar än under årets övriga dagar samt att givarna till stor del är yngre. Men det är inte bara monetära gåvor som mäts utan alla former av givande. Allt ifrån bloddonationer till volontärtimmar och insamlade kläder.  

Faktaruta om Giving TuesdayMonetära gåvor dominerar
Det är dock det monetära givandet som dominerar. En undersökning bland allmänheten 2018 visade att 63% uppgav att de gett en monetär gåva eller kombinerat en monetär gåva med andra former av givande. 37% uppgav att de enbart deltagit på andra sätt såsom blodgivning eller kläddonationer.  

Av de som ger monetära gåvor på #GivingTuesday ger 75% till en organisation som de gett till förut medan 25% ger till en organisation som är ny för dem. Detta indikerar att dagen kan användas både för nyrekrytering och för att engagera existerande givare.  

-Vi ser också att de givare som nyrekryteras på #GivingTuesday tenderar att vara lojalare än vid andra former av nyrekrytering, säger Rosenbaum.  

Då statistiken visar att #GivingTuesday till stor del lockar yngre givare som på eget initiativ söker upp sitt ändamål och ger digitalt tåls det att fundera över om kampanjens open source-format är det som driver dess framgång. Giva Sveriges undersökning om allmänhetens uppfattning om givande visar också att yngre givare föredrar att ge snabbt och enkelt samt att de själva vill söka upp information vilket ligger i linje med de undersökningsresultat som #GivingTuesday Data Collaborative presenterar.  

Gemensam datainsamling ger kunskap även i Sverige  
För att öka kunskapen om givares beteende i samband med #GivingTuesday även i Sverige besökte Woodrow Rosenbaum tillsammans med Kait Sheridan Stockholm den 13 maj för att diskutera värdet av gemensam sammanställning av insamlingsdata och motivera svenska leverantörer att bli en del av #GivingTuesdays nätverk. Detta arbete ligger också i linje med Giva Sveriges ambition att med mer och bättre data kunna bidra till en större kunskap om givandet i Sverige. Ett tiotal företag deltog och diskussionen rörde allt från potentialen i Giving Tuesday som kampanj till praktiska frågor om hur vi delar data.  

-Ju mer data vi får in och kan analysera desto bättre kan organisationer och leverantörer förstå vad som motiverar folk att ge och öka möjligheten att engagera givare säger Woodrow Rosenbaum.     

 Så hur ser då det svenska ekosystemet av givardata ut? Vilka har information och hur kan den användas på bästa sätt? #GivingTuesday Data Collaborative bygger på anonymiserad data om alla former av givande, inte bara monetärt. För att få fram tillförlitliga siffror behöver man data från flera olika källor. Det kan vara allt från organisationer som rapporterar in volontärtimmar eller antal kilon insamlade kläder till betalningsförmedlare som rapporterar givarantal och insamlade kronor. Ju fler som bidrar med data desto tillförlitligare resultat och djupare analys kan uppnås. Samarbeten med svenska leverantörer och insamlingsorganisationer skulle bidra till den globala kunskapen om givarbeteenden och ge ett brett statistiskt underlag för olika typer av givande.  

I slutändan gynnas vi alla av att vi delar med oss av den statistik som finns, understryker Woodrow. Organisationer och leverantörer kan utforma mer kostnadseffektiva kampanjer underbyggda av fakta och givare får lättare att kanalisera sitt engagemang och hitta organisationer som passar dem.  

Intresserad av att veta mer eller delta i datainsamlingsprojektet för #GivingTuesday? Kontakta Josefiina Ben Azzouz på josefiina@givasverige.se. Vill du veta mer om #GivingTuesday i Sverige, kontakta Sofie Sjöstrand på sofie@givasverige.se 

Text: Sofie Sjöstrand