Så får du millennials att ge

Hur lockar du millennials att stödja din organisation? Det har utvecklingskonsulten och masterstudenten Julia Kohl tillsammans med Dr. Patricia Snell Herzog och studentkollegan Taylor Parker tittat på i en ny oberoende studie.

I en artikel i IUPIUs blogg om filantropi beskriver Kohl några av de huvudteman som hennes studie uppmärksammat.

  • Millennials är inte ovanligt självcentrerade, bara unga. Åldern 19-29 handlar om att utforska, utvecklas och vara fri. Millenials är inte mer självcentrerade än andra generationer utan deltar aktivt i att lösa samhällsproblem.
  • Det krävs mer än en kanal och det tar tid. Millennials tenderar inte att ge en gåva första gången de hör talas om en organisation. Det krävs bearbetning i flera olika kanaler med korta och koncisa budskap. Förvånansvärt nog är e-post mer effektivt än sociala medier. De vill etablera ett förtroende och för att göra det krävs arbete under tid. Millennials vill höra om organisationens ekonomiska situation vilket ställer större krav på öppenhet.
  •  Digitala betallösningar är bäst, men personliga möten lockar att ge. Trots att millenials är en väldigt digital generation har studier visat att det personliga mötet inte ska underskattas. En studie från 2010 fann att 39% av millenials ger om de tillfrågas personligen och hela 66% om den som frågar är en vän eller familjemedlem. Face-to-Face och Peer-to-Peer kommer att leva kvar även framöver.
  • Tänk långsiktigt. Det tar tid att bygga relationer med millennials och det är just på relationen som fokus bör ligga. Även om de inte ger så stora gåvor idag är det viktigt att bygga starka relationer för att säkra civilsamhällets finansiering i framtiden när millenials når de mer köp- och gåvostarka åldrarna.

Läs hela Julia Kohls artikel här