Vem ska rädda världen? 

Kristina Sparreljung Hjärt-Lungfonden. Foto: Anna Molander
Kristina Sparreljung Hjärt-Lungfonden

Svaret på frågan är enkel. Vi människor, så klart. Genom tiderna har vi åstadkommit en fantastisk utveckling. Tyvärr har denna utveckling också försatt både mänskligheten och allt som finns i vår närhet i allvarlig fara. Utan människan hade ekosystemet och hela näringskedjan med största säkerhet varit intakta idag. Utan människor skulle såväl klimathot, fake news och diabetesepidemier som Apple Watch och elbilar vara en utopi. Huruvida förmågan att känna kärlek och empati skulle försvinna med människan tvistar de lärde. Men svaret är ändå tveklöst. Som den intelligenta och känsliga varelse vi är, är det vi människor som både kan – och måste – rädda världen.

Att vara människa kan vara att vakna till en ny, vacker och rolig dag full av resurser och möjligheter. Fullt frisk, hyfsat lycklig och med en kropp som fungerar. Många tar det för givet. Ska vi fortsätta göra det och se till att fler får göra detsamma, krävs förändring.

Vår fantastiska förmåga till utveckling behöver användas för att rädda både världen och oss själva.

Hjärt-Lungfonden arbetar för ett ändamål där forskningens kamp mot hjärt-kärlsjukdomarna har varit oerhört framgångsrik vad gäller räddade liv. Den akuta hjärtsjukvården i Sverige är en av Europas främsta idag och dödstalen i hjärtinfarkt har halverats bara de senaste tio åren.

Forskningens utmaningar handlar nu allt mer om moderna levnadsvanor och nya sjukdomsbilder. Exempel hur ska forskningen bidra i kampen mot stillasittandet? Hur behandlar man en hjärtinfarkt med sk rena kärl? Hur ska människor motiveras att ta till sig vetenskapligt baserade råd om kost och motion i ett samhälle där över hälften av den vuxna befolkningen klassas som överviktig eller fet? Och där ungdomar rör sig mindre än EU-snittet. Mindre än EU-snittet! Är Sverige ett föregångsland så är det inte våra levnadsvanor man har tittat på. Man kan verkligen undra hur svenskarna ska hålla sig friska nog att bidra till att rädda världen…

I en värld där motivationen att skänka pengar till – eller snarare investera i – olika välgörande ändamål tycks stagnera, ställer hela insamlingsbranschen inför nya utmaningar. Hur kan vi bidra till att motivera människor och företag att investera sina pengar, sin tid och sitt engagemang i verklig världsförbättring? Personligen tror jag att nyckeln till världens framtid finns hos människans egen urkraft, nyfikenhet, vilja och framdrift. Den som handlar om ständig förbättring och som har tagit oss ända hit där vi är idag. Och som – i alla fall i min värld – brukar gå under benämningarna forskning, utveckling och mer samverkan för att tillsammans rädda världen.

Kristina Sparreljung,
Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

 

Kristina Sparreljung är en av deltagarna i panelsamtalet ”Vem ska rädda världen?” den 14 maj 16:30 i anslutning till Insamlingsforum.
Om du vill veta mer, eller anmäla ditt deltagande hittar du mer info och anmälan här.

Info paneldebatt & festkväll