35 tips för att lyckas med digitaliseringen

Hur ser din organisations sociala innovationsresa ut? Hur använder ni smart teknik och informationsteknologi idag och i framtiden? Vid november månads medlemsfrukost delade Ola Mattsson, chef Growth Hub på Rädda Barnen, med sig av 35  rekommendationer och tips för att lyckas med digitaliseringens möjligheter.

En datadriven samhällsutveckling handlar inte bara om teknik. Den handlar om människor och om livschanser – och där har civilsamhället en viktig roll att spela. Civilsamhället har goda möjligheter att utvecklas och skapa stort värde genom att använda AI och digitaliseringens möjligheter.

De 35 rekommendationerna är tänkta att bidra till er sociala innovationsresa med användning av smart teknik och informationsteknologi. Rekommendationerna och tipsen är indelade i sex områden och berör både vad som behöver finnas på plats för att genomföra utvecklingen på ett hållbart och etiskt sätt och vilka förutsättningar som krävs för att möjliggöra användning av hållbara och tillförlitliga AI-verktyg.

Ladda ner de 35 tipsen

Om Nystas team för AI och digitalisering
Rekommendationerna kommer från Nystarapportens kapitel om AI och digitalisering, som lanserades i juni 2021. Nystas team för AI och digitalisering har tagit fram listan, som ska ses som en start för att dela kunskap och insikter om hur vi i ideell sektor kan stärka förmågan att ställa om våra verksamheter och för att förstå hur vi ska dra nytta av ny teknik för social innovation. Rekommendationerna ska ses som starten på en delningskultur av exempel och framgångsfaktorer för att möjliggöra ökad samverkan mellan organisationer.

Giva Sverige var en av initiativtagarna till Nysta samt värdorganisation för Nystas arbetsgrupp som arbetade med AI och digitalisering. Teamledare för arbetsgruppen var Helena Thybell, generalsekreterare på Rädda Barnen.

Läs mer om Nysta och Nystarapporten.