Bli en Certifierad Fundraiser!

Certified Funsraiser avgångsklass 2019. Foto: Sofia Karlsson Certified Funsraiser avgångsklass 2019. Foto: Sofia Karlsson

Certifierad fundraiser är en gedigen certifieringsutbildning för dig som vill ha alla de kunskaper som krävs för att arbeta professionellt med fundraising. Utbildningen ges tillsammans med Berghs School of Communications och är certifierad av EFA, European Fundraising Assocation.

Utbildningen ger dig en gedigen överblick över insamling på en strategisk nivå och rusta dig för att arbeta professionellt inom insamling. Tanken är att du ska kunna arbeta parallellt med utbildningen, även om du självklart behöver avsätta tid.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat ett tag inom insamling, kanske inom ett specifikt område, och vill stärka dina kunskaper på en strategisk och mer övergripande nivå. Utbildningen är också ett gyllene tillfälle för dig som är helt ny inom insamling, men som kanske har en bakgrund inom kommunikation, marknadsföring, projektledning eller liknande, och nu vill få en rivstart på din nya karriär.

INNEHÅLL

  • Modeller, teorier och tekniker som är relevanta för utvecklingen av insamlingsstrategi i ett nationellt och internationellt sammanhang
  • Insamlingens roll på organisations- och samhällsnivå
  • De kulturella och etiska dimensionerna av insamling
  • Identifiera vad som krävs för organisationens insamlingsarbete
  • Förmåga att ta fram och kommunicera “case for support”, dvs ändamålen för insamling
  • Planera, organisera och fördela resurser för insamlingsverksamhet
  • Hantera samarbeten med leverantörer och partners
  • Undersökning, analys och budgetarbete
  • Grundläggande projektledning & omvärldsbevakning
  • Relationsbyggande i digitala medier

UTBILDNINGSPLAN

Utbildningen sträcker sig över ett år och omfattar ca 300 timmar, varav 80 är lärarledda lektionstimmar, fördelade på fyra moduler/utbildningstillfällen omfattande tre heldagar, måndag-onsdag, för varje modul, samt en dag för tentamen och en dag för diplomeringen. Förutom lektioner ingår lärarhandlett projektarbete, egna studier och tentamen mellan modulerna.

Lärarna kommer både från Berghs School of Communication och från Giva Sveriges eget nätverk. Detta ger dig en unik mix av erfarenheter och kompetenser. Utbildningen sker på svenska, men stora delar av kurslitteraturen är på engelska.

Utbildningsdagar 2024:

Modul 1:
Onsdag 17 april
Torsdag 18 april
Tisdag 23 april (halvdag digitalt)
Torsdag 25 april (halvdag digitalt)

Modul 2:
Tisdag 21 maj
Onsdag 22 maj
Tisdag 28 maj (halvdag digitalt)
Torsdag 30 maj (halvdag digitalt)

Modul 3: 
Tisdag 17 september
Onsdag 18 september
Tisdag 24 september (halvdag digitalt)
Torsdag 26 september (halvdag digitalt)

Modul 4:
Tisdag 22 oktober
Onsdag 23 oktober
Tisdag 29 oktober (halvdag digitalt)
Torsdag 31 oktober (halvdag digitalt)

Avslutning: 
Fredag 15 november.

Sista ansökningsdag för kursstart april 2024 är 1 mars 2024

Pris

Medlem i Giva Sverige betalar totalt 36 250 kr (ink. moms). Övriga betalar 68 750 kr (ink. moms)

Läs mer och ansök här

 

BAKGRUND

Utbildningen har som mål att stärka insamling som profession, tydliggöra insamlarens roll i organisationen samt att öka kompetensen bland enskilda insamlare. Allt för att öka kvaliteten i svensk och internationell insamling och därmed öka förtroendet för insamling.

EFA-certifieringen, som du får efter genomförd utbildning, ger dig en europeisk kvalitetsstämpel som visar att du har alla de kunskaper som krävs för att arbeta professionellt med fundraising.

The European Fundraising Association (EFA) grundades 2002 som en paraplyorganisation för europeiska organisationer av Giva Sveriges slag. EFA står formellt  bakom den certifiering du får efter avslutad och godkänd utbildning.

 


Läs om Jonas Berglund som gick utbildningen