Hallå där Jonas Berglund – nybakad certifierad fundraiser!

Jonas Berglund är börsmäklaren som fick upp ögonen för hållbarhetsfrågor och började jobba med företagssamarbeten inom ideell sektor. Nu har han precis avslutat Certified Fundraiser, en ettårig utbildning som drivs av Berghs School of Communication i samarbete med Giva Sverige.

Grattis Jonas till examen – och till titeln certifierad fundraiser! Vad tar du med dig från utbildningen?

– Det är verkligen bra att det finns en sådan här kurs som syftar till att kompetensutveckla oss inom branschen och som också skapar förutsättningar för att göra insamlare/fundraiser till en profession här i Sverige. Utomlands finns traditionen sen länge, vi behöver komma ifatt. Jag tycker det är bra att kursen görs i samarbete med Berghs, det gör att trovärdigheten är hög. Det är en skola som funnits länge och som förknippas med hög kvalitet. Innehållet i kursen gav bredd, rent generellt var undervisningen på hög nivå. I vår grupp vi drygt tio personer och särskilt nu när vi kunnat träffas rent fysiskt känns det som om jag verkligen har utökat mitt nätverk, att jag nu har ännu fler att diskutera med.

Ibland tänker jag att ett av de viktigaste av FN:s globala mål är nummer 17 som handlar om partnerskap. Tillsammans skapar vi hållbarhet. Tillsammans i vår bransch, tillsammans med företag.

Tillsammans skapar vi hållbarhet. Tillsammans i vår bransch, tillsammans med företag.

Från börsmäklare till anställd på Stadsmissionen. Berätta om din resa!

– Jag är ekonom, och när jag kom ut i arbetslivet var det med tankar om pengar och framgång. Jag började som börsmäklare och fortsatte sedan med sälj och marknadsföring på olika företag. Det som verkligen har givit mig energi och glädje är att bygga långsiktiga relationer. Under åren har jag jobbat med sponsring och jag såg att hållbarhetsfrågan var något som allt oftare togs upp. Den miljömässiga såväl som den sociala hållbarheten kom allt mer i fokus, det påverkade mig. Mitt första uppdrag inom den ideella sektorn var på WWF. 2019 kom jag till Stadsmissionen och där ansvarar jag för nationella företagssamarbeten.

Vad är det du gillar med att arbeta med företagssamarbeten?

– För egen del börjar det med ett genuint intresse för andra människor. Det handlar om att kunna möta både människor och företag och komma fram till den minsta gemensamma nämnaren som gör att ett samarbete blir värdefullt för båda parter. Ofta handlar en lyckad matchning mellan ett företag och en organisation om att företagets värdegrund blir levande och tydligt genom samarbetet.

Om Stadsmissionen

Stadsmissionen har en historia som sträcker sig mer än 150 år tillbaka i tiden. Den första Stadsmissionen tillkom i en tid då industrialismen förvandlade Sverige och människor flyttade i stora strömmar från landsbygden in till städerna i hopp om en ljusare framtid. För alla blev tyvärr inte tillvaron ljusare utan de hamnade i utanförskap och fattigdom. Sedan mitten av 1800-talet har Stadsmissionen etablerats i svenska städer, idag på cirka 30 orter i 10 regioner.

Stadsmissionen verkar lokalt men samordnar sig nationellt genom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner. På ett kansli i Stockholm arbetar nio medarbetare med samordning, påverkan och kommunikation, metodutveckling, finansiering och företagssamarbeten på nationell nivå.

Tillägg augusti 2022 – Jonas arbetar idag som Ansvarig för partners och företagssamarbeten på Friluftsfrämjandet.