Enkelt och nära – då engagerar sig svenskarna ideellt

Uppsträckta händer

En ny rapport från Giva Sverige visar att svenskarna gärna engagerar sig för ett bättre samhälle. Men det ska vara enkelt att bidra, och närhetsprincipen är viktig. Det ändamål som rankas som viktigast handlar om allvarliga sjukdomar som kan drabba närstående.
– Vi ser exempel den här typen av ideellt engagemang varje dag just nu när människor ställer upp för varandra i och med coronavirusets effekter, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Nu lanseras Giva Sveriges årliga rapport om allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande. För första gången undersöks även vilka ändamål allmänheten tycker är viktiga samt hur människors engagemang tar sig uttryck. Rapporten visar att det ändamål allmänheten värderar som viktigast är forskning om allvarliga sjukdomar som kan drabba dem själva eller anhöriga. 9 av 10 anger att detta är mycket eller ganska viktigt. Rapporten visar även att ändamål som handlar om insatser i Sverige föredras framför insatser i andra länder.

– I och med coronavirusets spridning ser vi nu fantastiska exempel på hur människor engagerar sig ideellt för att hjälpa andra. Det sociala engagemanget är generellt sett stort i Sverige, och helst engagerar man sig när trösklarna är låga och det är enkelt att bidra. Civilsamhällets ideella organisationer spelar en viktig roll i att ta tillvara det stora engagemang som finns, och ge människor möjlighet att bidra på olika sätt, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Miljö och ”god” konsumtion i topp när svenskarna engagerar sig

Engagemanget bland allmänheten i Sverige är alltså stort. Det vanligaste är att vilja bidra till minskad klimatpåverkan; hela 8 av 10 svarar att de har tagit beslut i vardagen för att leva ett mer miljövänligt liv. Kvinnor liksom personer med hög utbildning har i högre utsträckning än andra tagit ett sådant beslut. Det finns också en vilja att bidra och engagera sig i samband med konsumtion. Drygt 7 av 10 uppger att de har handlat en vara där en del av vinsten går till välgörenhet och knappt 7 av 10 procent har handlat eller skänkt saker till en second hand-butik som ger en del av överskottet till välgörande ändamål.

Fortsatt positiv inställning till ideella organisationer

Allmänhetens inställning till ideella organisationer ligger relativt stabilt över tid; nästan 8 av 10 har en positiv inställning till ideella organisationer. Knappt 6 av 10 har skänkt en gåva till en ideell organisation det senaste halvåret. Totalt sett är det en liten minskning jämfört med föregående år, men andelen som uppger att de ger pengar varje månad är konstant. I genomsnitt uppskattar respondenterna att de skänkt 1 236 kronor till ideella organisationer de senaste sex månaderna.

– Svenskarna är fortsatt engagerade och tycker generellt att ideella organisationer gör ett viktigt jobb, vilket är glädjande. Nu ser vi dock att coronavirusets effekter kommer att slå hårt även mot den ideella sektorn, och för många organisationer kommer intäkterna att minska, parallellt med att många av de målgrupper organisationerna är till för drabbas. Samtidigt ser vi även många exempel på hur civilsamhället nu ställer om och visar prov på såväl kreativitet som anpassningsförmåga med exempelvis digitala aktiviteter, säger Charlotte Rydh.

Topp 3 – viktiga ändamål
1. Forskning om allvarliga sjukdomar som kan drabba mig eller mina anhöriga (92 %)
2. Hjälp och skapande av trygghet för utsatta barn i Sverige (89 %)
3. Vård och omsorg av äldre i Sverige (87 %)
3. Vård och behandling av människor med sjukdom i Sverige (87 %)
Procentsiffra anger andel som tycker verksamhetsområdet är mycket eller ganska viktigt

Topp 3 – eget engagemang
1. Tagit beslut i vardagen för att leva mer miljövänligt (81 %)
2. Handlat en vara där en del av vinsten går till välgörenhet (73 %)
3. Handlat i eller skänkt saker till en second hand-butik med välgörande ändamål (69 %)
Procentsiffra anger andel som har gjort detta minst en gång det senaste halvåret

Läs rapporten ”Tillit och fördom 2020 – om allmänhetens syn på ideella organisationer, engagemang och givande”

Se webbinariet och rapportlansereringen från den 24 mars

Läs om hur civilsamhället ställer om – för att bidra även i coronatider

Om rapporten

Giva Sverige har med hjälp av Novus undersökt allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande under sju år. Målgrupp är den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Undersökningen är genomförd i Novus riksrepresentativa Sverigepanel som är slumpmässigt rekryterad. Totalt omfattar undersökningen 1008 intervjuer. Deltagarfrekvensen är 61 %. Undersökningen har genomförts som en webbenkät den 20-27 januari 2020.