Civilsamhället ställer om – för att bidra även i coronatider

Coronavirusets effekter slår hårt även mot civilsamhället, och för många organisationer drabbas såväl insamling av gåvor som de målgrupper som organisationerna är till för. Men nu ser vi exempel på hur civilsamhället ställer om och visar prov på såväl kreativitet som anpassningsförmåga.

Har du fler exempel? Maila ditt tips till amelie@givasverige.se. Listan uppdateras löpande.

Min Stora Dag har som många andra snabbt ställt om verksamheten och anpassat den till sin infektionskänsliga målgrupp; barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. Eftersom många av barnen är isolerade i hemmet eller på sjukhus, där besöksförbud råder, har Min Stora Dag satsat på flera digitala aktiviteter och anpassat Stora Dagar för aktivering i hemmamiljö. Några exempel är ”Min Stora Dag med vänner” digital underhållning med roliga gäster som Greta Thunberg, Albin Ekdal och Danny Saucedo. En annan aktivitet som gjort succé är Min Stora Dags digitala e-sportläger med olika gejmingstjärnor. Under sommaren har även flera tusen aktivitetspaket skickats hem till barn för att sprida glädje och ge kraft i hemmamiljö, det har varit ”Mini-hemester” lokala upplevelsepaket med Scandic och Pinchos, teknikunderhållning med Elgiganten och SF Kids, samt sport- och fritidspaket med Stadium och GB Glace. I sommar har Hemglassbilarna hälsat på flertalet barnavdelningar på sjukhus runtom i landet, något som piggade upp tillvaron för många barn och sjukhuspersonal.

Erikshjälpen har tillsammans med Räddningsmissionen fått stöd av Radiohjälpen för att starta projektet Studiestunden distans. Ett projekt där äldre, som befinner sig i riskgrupp för Covid-19, har möjlighet att ge studiestöd digitalt för elever i Göteborg och utanför Göteborg. Genom detta hoppas vi kunna bryta isolering och ensamhet hos våra volontärer samt ge hjälp med motivation och läxläsning till elever som inte kan få det stödet i hemmet. Läs mer.

Hjärt- Lungfonden satsar på covid-19-relaterad forskning. Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ger förhöjd risk för allvarliga komplikationer för dem som drabbas av sjukdomen covid-19. Mer forskning behövs för att få mer kunskap om hur riskerna kan minska och hur de drabbade kan behandlas. Hjärt-Lungfonden utlyser därför en särskild satsning på anslag för forskare som vill forska på covid-19 kopplat till dessa sjukdomar. Läs mer.

Friends arbetar på flera plan för att stävja oro och förebygga mobbning nu när många skolor stänger, idrottsevenemang ställs in och barn och unga tillbringar mycket av sin tid online.
– Rådgivningen är öppen varje vardag kl 8-17. Gratis rådgivning till barn, skolpersonal, idrottsledare och föräldrar. Radgivning@friends.se
– Verktyg till alla föräldrar om ”Så här talar du med ditt barn”
– Gratis online-utbildningar för skolpersonal, idrottsledare och föräldrar

IMs RådRum finns personer som kan hjälpa dig som behöver stöd och råd i kontakten med samhället. Det kan handla om att du fått ett brev du inte förstår eller att du behöver hjälp med att fylla i en blankett. RådRum bedriver allmän, öppen rådgivning för de som är nya i Sverige. Rådgivningen fortsätter nu vara tillgänglig via telefon, chatt, Whatsapp. Dessutom arrangeras frivilligträffar med olika teman via Zoom. På RådRum finns personer med många olika bakgrunder vilket betyder att man kan få hjälp på flera olika språk.
Läs mer

Göteborgs statsmission har ställt om sina verksamheter för att kunna möta besökarnas behov på bästa sätt. I dagsläget ser man till att människor som lever i fattigdom och som vanligtvis kommer till Stadsmissionen för att få en billig måltid får hjälp med att fylla på kylskåp och skafferi. Man erbjuder också studiehjälp till gymnasieungdomar som lider av psykisk ohälsa, bor trångt eller har andra utmaningar med att klara av hemstudier. Att hjälpa besökare att få korrekt information är ett annat viktigt arbete.

Räddningsmissionen arbetar för att fortsatt stödja sin målgrupp, där många befinner sig i riskgrupper.
Frukostkafét delar ut mat utomhus och soppmässor firas i Matteuskyrkan i parken intill. Man arbetar för att hitta sovplatser för papperslösa och utsatta EU-medborgare som behöver isoleras för att inte smitta eller bli smittade och informerar sina målgrupper om hur de kan agera för att undvika att bli smittade.
Läs mer här

The Hunger Project arbetar nu för att tillgodose allas rätt till rätt information om covid-19. Med redan existerande nätverk har man stor kapacitet att nå ut med information på ett effektivt och koordinerat sätt till lokalsamhällen. Här listas de särskilda insatser som genomförs i Senegal, Benin, Indien och Bangladesh och i ett pressmeddelande finns information om hur man i Indien genomför informationskampanjer för att sprida WHO’s rekommendationer gällande covid-19.

Reach for Change stöttar lokala sociala entreprenörer över hela världen. Just nu svarar merparten av dessa med innovativa och effektiva lösningar för att möta de nya behov som uppkommer i kölvattnet av covid-19. För att hjälpa dem att mobilisera och snabbt skala upp sina lösningar har Reach for Change har nu gått ut med ett upprop till företag och andra potentiella samarbetspartners för att: Mobilize for Change.

ECPAT Sverige startar en stödlinje, via telefon 020-112 100 eller ecpat.se/stodlinje för barn och unga utsätts för sexuella övergrepp och exploatering, både på nätet och i hemmet. Att stödlinjen startas just nu beror på att organisationen ser ett mer akut behov att kunna hjälpa barn och unga som en följd av coronaviruset. När barn är hemma mer tillbringar de mer tid på nätet och de kan vara utsatta för högre risk att luras eller hotas.

Afrikagrupperna genomför i år ett digitalt deltagande på Trädgårdmässan, då den ordinarie blev inställd. Finns på Facebook och Instagram.

Human Rights Watch Sverige sänder live på Facebook med anledning av COVID-19. I tider av kris är det viktigt att främja, respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter. Begränsningar måste vara nödvändiga, proportionerliga och icke-diskriminerande. HRWs första FB-live diskuterar frågan ”Hur påverkar olika regeringars svar på COVID-19 yttrandefriheten, den fria rörligheten, personer som är frihetsberövade, barns rätt till utbildning och diskriminering?” För barn och kvinnor som inte är trygga i hemmet riskerar en tid med mer hemmavaro att bli särskilt svår. Den andra FB-live diskuterar hur samhällets svar på COVID-19 påverkar situationen för barn och kvinnor.

Bröstcancerförbundet tar fram en ”blixtkampanj” för att öka medvetenheten om vikten av självundersökning av brösten nu när den allmänna mammografiscreeningen pausas i och med coronaspridningen. Via appen Klämdagen ges instruktioner om självundersökning och påminnelse direkt i mobilen. Appen finns på arabiska, engelska, persiska, somaliska, svenska och turkiska.

Hela Människans 63 lokala verksamheter kraftsamlar för att i möjligaste mån hålla öppen sin verksamhet som ofta är riktad mot människor i hemlöshet eller andra utsatta livssituationer. På flera håll har man på ett kreativt sätt kunna hålla öppet trots trånga lokaler som inte är anpassade för en pandemi. Flera av verksamheterna har servering utomhus eller delar ut matlådor/matkassar. På sina håll har besöksantalet fördubblats under Covid-19, vad detta beror på vet man inte säkert, men många besökare vittnar om att de har ett extra behov av gemenskap under tid av kris.
Läs mer här

IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund ställer om sina verksamheter för att kunna fånga upp alla de som behöver stöd i tider av isolering och kris. När samhället stänger ner, stress och oro över ekonomin ökar och fler människor tillbringar mer tid hemma, då ökar också konsumtionen av alkohol och andra droger – och med det även våldet i hemmen. Barn och ungdomsförbunden, Junis, UNF och NSF flyttar ut delar av sina verksamheter utomhus, skapar fler digitala träffar och satsar på mindre barngrupper i större lokaler. Vuxenförbundet IOGT-NTO startar Facebooksidan Nyktra Tillsammans – öppen för alla – för att uppmuntra och inspirera till fler livemöten och livesändningar, sprida goda exempel och starta nya initiativ.

Känner du dig orolig på grund av det nya Coronaviruset? Krisen påverkar såväl allas vår vardag som samhällsutvecklingen, och det är lätt att känna rädsla och oro. Hjärnfonden tipsar vi om vad du kan göra för att ta hand om dig själv och andra.
Läs tipsen här

Bris, Mind och Svenska kyrkan utökar nu öppettiderna för sina stödlinjer och blixtutbildar volontärer. Trycket ökar på landets stödlinjer när oroliga i alla åldrar söker stöd i coronakrisen.
Läs mer här

Skåne Stadsmission ställer om verksamheten för att kunna ha öppet för de mest utsatta. Organisationen har även fått hjälp från andra aktörer – en symbol för hur samhället går samman när det behövs.
Läs mer här

Raoul Wallenberg Academy Raoul Wallenberg Academy (RWA) har beslutat att erbjuda sin expertis gratis och digitalt. Det är viktigt att fortsätta arbeta med värdegrundsfrågor i dessa tider – även i digitala klassrum. RWA har tagit fram ett kit till lärare med skolmaterial att dels använda direkt i det digitala klassrummet och dels för att stötta lärarna och pedagogerna direkt. Raoul Wallenberg Academy kommer att erbjuda lärare gratis digitala workshops så länge som distansundervisning för gymnasiet gäller.
Kitet finns att hämta här

Stockholms Stadsmission ställer om sin verksamhet och mobiliserar resurser för att så långt det går fortsatt kunna ta emot deltagare i sina verksamheter. Man planerar även att i den mån det går hjälpa till med hemkörning av matkassar till sina äldre deltagare som i det nuvarande läget bör hålla sig hemma.
Läs mer här

Friluftsfrämjandets populära figur Skogsmulle påminner om att naturen fortfarande håller öppet som vanligt. För att inspirera fler att gå ut startas Skogsmulle 30 Day Challenge – varje dag i 30 dagar ger Skogsmulle en ny utmaning på Instagram att göra i naturen.
Läs mer här

Rädda Barnen har tagit fram tips på för hur man som förälder kan prata med barn om coronaviruset, och ger råd om hur man upprätthåller vardagsrutiner med barn som är hemma från förskolan eller skolan.
Läs mer här

Kompis Sverige startar Språkkompis Online. Just nu är det svårt att få till möten mellan människor i det ”verkliga” livet. Samtidigt kommer vårt behov av att ha kontakt med andra att öka i takt med att vi inte kan ses som vanligt. Med Språkkompis Online får du som är ny i Sverige någon att prata svenska med och du som är etablerad i Sverige får hjälpa någon som är ny att öva svenska – samtidigt får ni båda kontakt med någon ni kanske inte annars hade träffat.
Läs mer här

Svenska Röda Korsets 27 000 volontärer ger av sin tid för att hjälpa andra. Några exempel är stora insatser för att riskgrupper ska klara av vardagen. I bl.a. Nora, Hedemora och Lidingö samarbetar Röda Korset och aktörer lokalt för att hjälpa äldre med att handla mat och andra akuta ärenden. Röda Korsets sjukhusvärdar finns närvarande på sjukhus från norr till söder som medmänskligt stöd och praktisk hjälp för de som behöver. Röda Korsets Ungdomsförbund möter barns och ungdomars oro på sin chatt ”Jourhavande kompis” samt ger gratis digital läxhjälp till alla som behöver. Röda Korset stödjer också Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med krisstöd.
Läs mer här

Teach for Sweden arbetar för att alla barn ska kunna välja sin egen framtid genom ledarskap. Covid-19 innebär stora förändringar och utmaningar för hela landet. Inför ett eventuellt beslut om att stänga grundskolorna i landet vill vi på Teach for Sweden fortsätta kämpa för att alla barn ska ha möjlighet att nå sina mål. Vi erbjuder from den 18 mars en online-utbildning i hur distansutbildning kan genomföras. Utbildningen är öppen för samtliga lärare och gratis.
Läs mer här

Stiftelsen Läxhjälpen ger elever digitalt stöd under coronakrisen. Läxhjälpsprogrammet stöttar elever som riskerar att inte klara grundskolan med att uppnå gymnasiebehörighet.

Andra goda nyheter om samhällsengagemang i coronatider

ABF startar mötesakut för ideella föreningar

Massiva stödet till Skansen – fick in 3 miljoner i helgen

Piteå IF fick 30 000 – av annan förening

Kemister på Stockholms universitet tillverkar handsprit till vården

Hemköp introducerar ”seniortimmen” för riskgrupper

Zlatan samlar in pengar mot corona

IKEA skänker 50 000 munskydd till sjukhus

Dryckesföretaget Absolut vill leverera sprit för tillverkning av handsprit

Norrsken satsar tiotals miljoner mot coronavirusets effekter

Norrsken och Dagens Industri lanserar Action Against Corona 

Privatpersoner över hela landet hjälper utsatta att handla

Många vill engagera sig och hjälpa Karolinska Universitetssjukhuset – så kan du göra nytta