Giva Sverige lanserar instegsmedlemskap för små organisationer!

Vid årsmötet i maj 2019 öppnade Giva Sverige upp för associerat medlemskap där små organisationer kan bli så kallade instegsmedlemmar.

Instegsmedlemskap kan beviljas dem som uppfyller förutsättningarna för ordinarie medlemskap, men vars verksamhetsintäkter per räkenskapsår under de tre senaste räkenskapsåren i genomsnitt uppgår till högst tjugofem prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken. År 2019 är summan strax under 1.2 miljoner kr. En instegsmedlem förbinder sig skriftligen att följa Giva Sveriges stadgar men endast vissa utvalda delar av Giva Sveriges kvalitetskod.

Kravet på 90-konto för medlemskap är borttaget för alla medlemskategorier och instegsmedlemmar får en tidsfrist på 12 månader att uppfylla de delar av kraven i Giva Sveriges kvalitetskod som gäller för instegsmedlemmar.

Vår förhoppning är att nu kunna bidra ännu mer och tydligare till ett ökat och tryggt givande genom att fler organisationer får stöd att utveckla och driva sin insamling av gåvor på ett etiskt och professionellt sätt.

Läs mer om instegsmedlemskap här.