En tvärpolitisk samsyn kan uppmuntra #folkfilantropi

Seminarum_Almedalen_2019 Från vänster: Ann Svensén, moderator, Hampus Nyman (KD), Helene Vilhelmsson (C), Rebecka Le Moine och Charlotte Rydh, Giva Sverige. Foto: Sofia Karlsson

Den klassiska folkrörelsen i Sverige bygger på ett engagemang genom medlemskap, ofta i kombination med frivilligt arbete. Men att ge en gåva är också att engagera sig. Genom skattelättnader kan en folkfilantropi uppmuntras som både stärker den ideella sektorn och ger människor oavsett inkomst en möjlighet till delaktighet.

För att skattereduktion för gåvor ska få full effekt och bidra till ett starkare civilsamhälle måste införandet ske med ett långsiktigt perspektiv och utifrån hur givande och engagemang ser ut 2020.  Giva Sverige arrangerade därmed ett seminarium om skattereduktion för att tillsammans med representanter från Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna diskuterade hur en tvärpolitisk lösning kan uppnås där alla allmännyttiga ändamål omfattas och hur vi kan skapa ett hållbart system för skattereduktion av gåvor. 

I ett remissyttrande (länk) till Finansdepartementet inför återinförandet av skattereduktion för gåvor i februari i år lyfte Giva Sverige fram att en av de stora bristerna i förslaget och det idag nuvarande systemet, är att inte alla allmännyttiga ändamål omfattas av skattereduktionen utan det är endast gåvor till organisationer som arbetar med forskning eller socialt hjälparbete som är avdragsgilla. Rebecka Le Moine, Riksdagsledamot för Miljöpartiet menade att alla allmännyttiga ändamål ska omfattas och att partierna måste samarbeta över gränserna för att detta förverkliga detta.  

Här och nu behöver vi ett starkt civilsamhälle, vi måste komplettera varandra för att kunna driva igenom arbetet 

Ett arbete som kräver tid och planering 

Hampus Nyman från Kristdemokraterna underströk att grannlandet Norge har arbetat och utvecklat ett hållbart system som vi ska lära och inspireras av, något som bland annat lyftes fram under det riksdagsseminarium Giva Sverige deltog i början av april om skattereduktion för gåvor (Länk). När frågan ställdes om partierna är villiga att agera snabbt berättade Hampus Nyman (KD) att det är högt upp på listan.  

-För oss är det en viktig fråga att driva fram. Jag är beredd att börja utveckla det direkt 

Helene Vilhelmsson från Centerpartiet svarade även hon på frågan att det är viktigt att arbetet påbörjas så snart som möjligt. Det är viktigt att uppmärksamma att det är en långsiktig förändring som sker och att vi måste hjälpas åt att navigera vägen. Frågan om skattereduktion för gåvor diskuterades även under seminariet med Forum där Riksdagsledamoten Lars Bryntesson (S) gärna såg en fortsatt dialog och samtal kring skattereduktion för gåvor.  

Text: Liv Bolmgren och Sofia Karlsson