Nu startar Etiska rådet för insamling av gåvor – så hanteras klagomål på Kvalitetskoden

Etiska rådet för insamling av gåvor. Från vänster: Peter Moilanen, Per Leander, Véronique Lönnerblad och Tobias Eltell.

Etiska rådet för insamling av gåvor är en av insamlingsbranschens egenåtgärder för god etik inom insamling. Rådets uppgift är att följa utvecklingen inom insamling och givande, påtala oacceptabla former och genom uttalanden bidra till normer för god insamlingssed för framtida insamling.

Rådet prövar ärenden som rör tillämpningen av Giva Sveriges Kvalitetskod bland medlemsorganisationer i Giva Sverige. Alla Giva Sveriges medlemmar är skyldiga att bedriva insamling förenligt med lag och god sed samt följa Giva Sveriges Kvalitetskod utifrån de krav som gäller för ordinarie respektive associerade medlemmar. Den som anser att medlemsorganisation har brutit mot någon del av detta kan anmäla organisationen till rådet. Anmälaren kan vara medlemsorganisation, någon från allmänheten, Giva Sveriges styrelse eller annan.

Ledamöter i Etiska rådet för insamling av gåvor är:
Tobias Eltell, förbundsjurist Sveriges Annonsörer, Ordförande
Per Leander, styrelseordförande Giva Sverige
Véronique Lönnerblad, senior rådgivare, ordförande IDEA & tidigare generalsekreterare Unicef
Peter Moilanen, chef Narkotikapolitiskt center

Läs mer om Etiska rådet och se instruktion och beskrivning av klagomålsprocessen här.