Ny medlem: Riksförbundet Attention

Giva Sverige välkomnar Riksförbundet Attention som ordinarie medlem. Anki Sandberg, förbundsordförande på Riksförbundet Attention, ser medlemskapet som en kvalitetsgarant för alla som vill stötta organisationen och ser fram emot att ta del av Giva Sveriges nätverk och kunskap.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras familjer. Bland deras medlemmar finns personer med adhd, autism, Tourettes syndrom och språkstörning. Riksförbundet Attention företräder personer med egen diagnos, anhöriga och personal som möter målgruppen inom skola, vård, socialtjänst, arbetsförmedling och andra instanser. Attention finns i hela landet i 50 lokalföreningar och har cirka 20 000 medlemmar.

På bild: Anki Sandberg, förbundsordförande
på Riksförbundet Attention.

”Att vi är medlemmar i Giva Sverige är en garant för alla som vill stötta oss att vi ställer oss bakom branchorganisationens riktlinjer, och att vi tillsammans med de andra medlemmarna arbetar för ett tryggt givande. Medlemskapet ger oss också del av ett värdefullt nätverk där vi kan få kunskapsutbyte och kompetensutveckling i frågor om givande”, säger Anki Sandberg, förbundsordförande på Riksförbundet Attention.

Som medlem i Giva Sverige blir Riksförbundet Attention del av ett nätverk av 191 medlemsorganisationer av alla storlekar och med en bredd av ändamål. Medlemskapet ger organisationen möjlighet att visa för givare att man följer gedigna regelverk och riktlinjer för transparent, etisk och professionell insamling av gåvor och bidrag. Se alla Giva Sveriges medlemmar här.