Ny vägledning kring etisk porträttering av barn i insamlingssyfte

I dag lanserar Giva Sverige vägledningen ”Rätta bilden av mig” som är framtagen tillsammans med War Child och SOS Barnbyar utifrån diskussioner med ett antal andra barnrättsorganisationer. Vägledningen ska fungera som en guide i etiskt användande av bilder på barn i syfte att samla in gåvor.

Under våren har War Child Sverige och SOS Barnbyar Sverige, med finansiering från ForumCiv, drivit projektet Rätta bilden av mig. Inom ramen för projektet har Sveriges största barnrättsorganisationer vid två workshop-tillfällen diskuterat om det i användandet av bilder på barn i insamlingssyfte alltid tas hänsyn till barns rättigheter. Att använda bilder som väcker starka känslor hos givarna kan ses problematiskt ur ett rättighetsperspektiv då det riskerar att upprätthålla ojämlikheter och stereotyper. Detta är ett ämne som många organisationer diskuterar internt och inte sällan finns en friktion mellan olika avdelningars önskemål.

Under diskussionerna blev det tydligt att organisationerna tampas med samma frågor och att behovet av samtal är stort. Några av de aspekter som togs upp är vilket gemensamt ansvarig vi har som organisationer och hur vi kan använda bildmaterial utan att befästa stereotyper eller upprätthålla maktförhållandet mellan Nord/Syd. Det pågår också ett skifte i denna fråga. Allmänheten blir mer och mer medveten och begrepp som white saviourism har skapat nya insikter. En ny generation ställer högre krav på medvetenhet inom organisationerna och det är viktigt att organisationer är medvetna om och följer med i detta skifte.

Utifrån diskussionerna har Giva Sverige i samråd med War Child och SOS Barnbyar tagit fram en vägledning med syftet att underlätta ett etiskt användande av bilder på barn för organisationer inom civilsamhället. Genom vägledningen vill vi öka kunskapen om frågan men den ska även fungera som utgångspunkt för organisationer som vill ta fram eller omarbeta interna riktlinjer. Dessutom ska riktlinjerna uppmuntra till en gemensam lägstanivå i ideell sektor.

Frågan i stort samt resultatet av projektet kommer presenteras på ett seminarium under Almedalsveckan den 6 juli 14.00. Här kan du läsa mer om seminariet.

Följande organisationer har deltagit i framtagandet av vägledningen: Barnfonden, Clowner utan gränser, Läkarmissionen, Plan Sverige, Rädda Barnen, Röda Korset, SOS Barnbyar Sverige, Unicef Sverige, War Child Sverige samt ForumCiv och Giva Sverige.

Läs vägledningen här