Utmärkelsen Årets insamlare blir Stenbeckspriset

Utmärkelsen Årets insamlare delades ut första gången 1994 och är idag Sveriges mest prestigefyllda pris för insatser inom insamling av gåvor, företagssamarbeten och givande. Med fundraising-nestorn Per Stenbeck som förebild byter nu utmärkelsen namn till Stenbeckspriset för att bättre spegla prisets syfte; att främja innovation och professionalism som stärker engagemang och intäkter för civilsamhällets organisationer.

Sedan början av 1980-talet kännetecknas Per Stenbecks arbete av ett starkt patos för gåvor som finansieringsform där engagemanget för ändamålet står i centrum, både för de som bidrar och för de som arbetar med fundraising. Per Stenbeck är innovativ och modig, han ser värdet i andras erfarenheter och visar på att investeringar i insamling av gåvor är ett sätt att bidra till ändamålet.

– I sina olika roller både i Sverige och internationellt är Per Stenbeck utan tvekan den person som haft mest avgörande betydelse för att förflytta insamling av gåvor i Sverige från insamlingsbössan till ett strategiskt perspektiv på fundraising för att engagera människor för organisationens ändamål. Som branschorganisation för tryggt givande är vi otroligt glada att nu ha ett Stenbeckspris som visar på vikten av balans mellan professionalism och patos, säger Charlotte Rydh

Nomineringsperioden för Stenbeckspriset 2022 är den 9 januari – 6 februari. Mer information om kategorierna och formulär för nomineringar finns här.

Lyssna gärna på Insamlingspoddens avsnitt med Per Stenbeck.

Per Stenbeck är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och inledde sin yrkesbana inom näringslivet på reklambyrå, men 1980 börjar han som informations- och insamlingschef för Rädda Barnen. Efter 12 år på Rädda Barnen blir Per chef för Resource Alliance med bas i London där han är central för att utveckla internationella samarbeten kring professionalisering av fundraising och bland annat etablerar världens största mötesplats för kunskapsutbyte och kompetens med fokus på hur vi skapar engagemang och finansiering, för samhällsförändring. Under perioden 1997 – 2002 är Per generalsekreterare för Greenpeace Norden och flyttade efter det till Geneve för att leda Unicefs insamlingsverksamhet som global insamlingschef med målsättningen att nå årliga intäkter från givande på 1 miljard dollar. Per etablerar sedan WaterAid i Sverige 2008 innan han växlar över till konsultverksamhet och olika styrelseuppdrag. Det är också tack vare Per Stenbeck som Giva Sverige skapades 1991, då som Frivilligorganisationernas Insamlingsråd.