Civilsamhället välkomnar satsning men vill se bredare stöd

Regeringen vill satsa ytterligare 140 miljoner kronor på ideella organisationer som stöttar utsatta grupper. Det föreslås i vårändringsbudgeten som presenteras på torsdag. Famna, Forum och Giva Sverige välkomnar förslaget, men menar att regeringens stöd missar viktiga målgrupper.

Förslaget innebär ytterligare 90 miljoner kronor under 2021 för organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Dessutom föreslås 50 miljoner kronor som ska stärka civilsamhällets arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige kommenterar beslutet:

– Vi välkomnar förslaget om ytterligare stöd till organisationer som arbetar med de mest utsatta, men menar att det finns andra grupper som fallit mellan stolarna. Barn och unga har fått betala ett högt pris. Många organisationer med verksamhet för barn och unga erbjuder aktiviteter på samma nivå som före pandemin men med mindre medel. De aktiviteter där organisationerna vanligtvis får in större intäkter har inte kunnat genomföras och till detta kommer kostnader för inställda eller uppskjutna läger. Det här kommer att leda till större problem och ökad utsatthet bland unga på längre sikt.

Intresseorganisationerna Famna, Forum och Giva Sverige, som tillsammans representerar närmare 270 organisationer inom ideell sektor, har tidigare gett förslag på hur ett stöd utformat för det breda civilsamhället bör se ut. Förslaget pekade bland annat ut generella bidrag i stället för projektbidrag, underlättad administration och omsättningskrav som tar hänsyn till civilsamhällets logiker som viktiga åtgärder.

– Det är mycket positivt att regeringen fortsätter att satsa på civilsamhällets viktiga arbete för att stötta människor i utsatthet. Våra medlemsorganisationer ser allt fler barn, unga och vuxna som drabbats hårt av pandemins konsekvenser och som behöver våra insatser såväl nu i det akuta läget som långsiktigt framåt. Därför blir det extra viktigt att de medel som våra organisationer nu kan ta del av hålls så generella som möjligt och inte enbart delas ut i projektform, säger Patrik Schröder, Forums ordförande.

Nu efterlyser de tre intresseorganisationerna det stöd utformat för det breda civilsamhället som ett enigt finansutskott i riksdagen (2020/21: FiU43) tidigare efterfrågat.

– Det bredare stödet som en enig riksdag beställde av regeringen i februari har vi ännu inte sett. Idéburen sektor kan bära så mycket mer av samhällsutvecklingen när Sverige ska starta om efter pandemin om de förenklingar och den långsiktighet som efterlysts också levereras. Det väntar vi på. Med bättre förutsättningar kan exempelvis idéburna vårdgivare bistå med att beta av den vård- och omsorgsskuld som byggts upp under pandemin, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare på Famna.