30 år av tryggt givande fortsätter

Ledare i Patos, december 2021.

Den 17 april 1991 etablerades FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, numera Giva Sverige.

Föregångaren De Frivilliga Hjälporganisationernas Samarbetsråd hade som främsta syfte att koordinera när på året olika insamlingskampanjer skulle genomföras, eller som Per Stenbeck, grundare av FRII uttryckte det i samband med 30-årsfirandet, ”begränsa konkurrensen mellan olika organisationer”. FRII hade tvärtom som syfte att öka givandet genom samarbete inom etiska frågeställningar, kompetensutveckling och bättre förutsättningar för givande.

Den resa mot professionalisering av både insamling av gåvor och styrning av ideella organisationer som inleddes 1991, fortsätter nu. Under 2019 fattade årsmötet en rad centrala beslut som ger förutsättningar för de kommande 30 årens utveckling av Giva Sverige till en plattform och röst för engagemang genom givande. Den strategiska plattformen för Giva Sverige fram till 2025 sätter fokus på vår roll att vara i framkant och skapa förutsättningar för ökad privat finansiering av civilsamhället, oavsett om det är allmänhetens gåvor, samverkan med näringslivet eller bidrag från stiftelser. Vi sammanfattar detta i ”Bort med bilden av insamlingsbössan!”, en devis som lika mycket talar inåt i våra organisationer som utåt. Att be om gåvor, eller utveckla samarbeten med olika aktörer, kräver gedigen kunskap såväl inom det ändamål man arbetar för som inom ledning, styrning och insamling.

Så vad ligger i korten för de kommande åren? Vi kanske inte behöver spana så långt fram som till 2051, för med den snabba omvärldsutvecklingen de senaste tio åren där givandet som engagemangsform fått ett helt annat genomslag i Sverige och nya kommunikations- och betalningsvägar har sänkt trösklarna för givande, är det enda vi vet att förändringen på lång sikt är oförutsägbar. Däremot är det viktigt att spana på lite kortare sikt för att säkra att vi hänger med i de trender och möjliga förändringar som ligger i närtid.

Då är Giva Sveriges Trendrapport 2022 som lanserades nu i veckan ett verktyg. De nio skribenterna gör åtta mycket olika spaningar men med två röda trådar. En handlar om den allt större osäkerheten och ökade komplexiteten som innebär att förändring är det enda konstanta. Den andra handlar om att civilsamhället i stort och insamlingsorganisationer specifikt måste ta plats och stå upp för sin kunskap och kompetens. Båda perspektiven lyfter fram att civilsamhällets relevans inte är given, utan ständigt måste utvecklas och erövras. Omvärlden sätter till viss del förutsättningarna men det är vi som sätter agendan.

Giva Sverige verkar på uppdrag av våra medlemsorganisationer. En av de bästa sakerna med en branschorganisation är den generösa inställningen till samverkan och utbyte. Att hela poängen är att vi tillsammans blir starkare, får ett större genomslag, ökar våra möjligheter till mer och ny kunskap, bidrar till en etisk, transparent och professionell ledning och styrning. Och i vår sektor, allt för en bredd av ändamål som syftar till att göra samhället och världen lite bättre, mer rättvis och hållbar. Oavsett om det är genom fokus på gemenskap, röst eller service.

Om ungefär tre veckor går vi in i 2022 och Giva Sveriges 31:a år. Efter att ha ställt om från stort jubileumsmingel till digital sändning med två dagars varsel, hoppas vi innerligt att vi kan samlas för en 31-årsfest under våren. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta den här resan tillsammans med er som varit med de första 30 åren och med alla er som kommer till framöver.

Charlotte Rydh, generalsekreterare