Engagera (ännu) mera!

Den här texten är en ledare i Patos, i december 2020.

På upploppet av ett märkligt och på många sätt obeskrivligt år känns det svårare än vanligt att blicka framåt inför 2021. I vanliga fall kan man ju tänka att det blir lite mer av samma men med nya möjligheter. I år är mer av samma absolut inte önskvärt, men vilka möjligheter bär då det nya året med sig?

I vår och PwCs årliga rapport, ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar civilsamhället?” brukar vi varje gång påminna om att stora trender som digitalisering, globalisering och demografisk utveckling över tid kommer att påverka den ideella sektorns finansiering, och så har vi lagt till ”disruption”. Det där ordet som betecknar något som vänder upp och ner på tillvaron men som är svårt att förutsäga. Ofta använt i relation till digitalisering och marknaders utveckling för att belysa hur etablerade sätt att fungera ställs på ända.Men det är också ett utmärkt ord för att summera pandemins år 2020.

När vi går in i 2021 finns en stor oro bland många ideella organisationer att ökad arbetslöshet och sämre ekonomiskt läge i Sverige både skapar större behov i samhället och minskade intäkter från gåvor och bidrag. Drygt 4 av 10 medlemsorganisationer i Giva Sverige uppger att de spår en ökad efterfrågan på sin verksamhet under 2021. Samtidigt verkar det finnas en optimism bland organisationerna att man kommer att lyckas inspirera människor att vara delaktiga då intäkterna från allmänheten förutspås öka jämfört med 2020.

Det är nu styrkan i våra relationer till givare och volontärer utmanas och förmågan att engagera nya människor, företag och organisationer prövas. Den privata sektorns finansiering av civilsamhället utgör närmare 60 % av intäkterna där huvuddelen kommer från hushållen. Av intäkterna från gåvor och bidrag står allmänheten för närmare 70 %. Att engagera och motivera människor är därför avgörande för att säkra långsiktig finansiering av ideella organisationer.

Att engagera och motivera människor är därför avgörande för att säkra långsiktig finansiering av ideella organisationer.

I det här numret av Patos pekar Martin Nihlgård, generalsekreterare IM, i sin krönika på hur demokratin utmanas runtom i världen men också i Sverige. Det är en viktig påminnelse om vad vårt dagliga arbete i slutänden handlar om. Att värna rätten till organisering och att i våra olika uppdrag utifrån organisationernas ändamål fokusera på vem eller vad vi är till för. Framför allt ställer Martin också frågan direkt till dig och mig – vad gör du själv i vardagen?

För att kunna påverka, utveckla och stödja behövs stabil och ökad privat finansiering av ideella organisationer och här hoppas jag att det här numret av Patos ger dig inspiration till hur du kan engagera andra – genom bland annat en utblick mot hur givandet utvecklats under året i några olika länder, yrkeschaufförernas kampanj för Barncancerfonden och vilken insamlingskanal som vore bäst om det bara fanns en enda.

Det är ändå med stor tillförsikt jag tittar mot det kommande året, för jag tror trots allt att glaset alltid är halvfullt. Även om allt inte utvecklas eller blir som tänkt och planerat finns det en ny möjlighet, en ny vinkel och nya idéer. Utmaningen är nog snarare att under en längre tid orka hålla i och hålla ut i tanken om att allt är möjligt. Det tar bara lite längre tid!

Så inför 2021 har vi alla ett stort uppdrag framför oss – att engagera mera! Vi behöver öka människors engagemang i en tid då medmänsklighet, empati och aktivism behövs mer än någonsin. Och kom ihåg att då dra nytta av Giva Sverige – vi och våra medlemsorganisationer har massor med kunskap om givande, samarbeten och insamling. Ta gärna lite tid under helgerna och inspireras av skribenterna i vår Trendrapport 2021.

God jul och gott nytt år från oss på Giva Sverige!

Charlotte Rydh, generalsekreterare