Ledare: I kristid växer solidariteten – låt oss använda det för att engagera fler

Ledare i Patos, februari 2022 

Gårdagens nyheter om invasion i Ukraina och den oroväckande utveckling som nu följer har berört oss alla på djupet. Istället för att se fram emot en mer normal och stabil vardag fortsätter den osäkerhet som pandemin försatte oss i. Det får åter inverkan på det dagliga arbetet för många organisationer, men innebär också en osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen och hur det i förlängningen kan påverka givande och annan finansiering.  

Den löpande rapporteringen i olika medier om det som nu sker i Ukraina gav mig flashbacks till ett 1980-tal där jag som tonåring ständigt var orolig för ett fullskaligt kärnvapenkrig. När tanken löpte vidare kom jag också ihåg att den oron kanaliserade jag genom att vara aktiv i ungdomsorganisationer för fred och det väckte mitt intresse för kulturellt utbyte och internationellt samarbete. Och då ser jag framför mig inte bara Giva Sveriges 171 medlemsorganisationer utan hela civilsamhället som med alla sina olika syften och organisationsformer kommit till för att vi människor vill göra skillnad och  bidra. I kris såväl som i vardag. Att formera oss, ge röst åt de som inte hörs och agera när det behövs.  

Pandemin, som under de två gångna åren överskuggat allt, har också lockat fram människors engagemang och vilja att bidra. Det syns inte minst när vi idag publicerar prognosen för givandet 2021 som verkligen ger en positiv bild av människors vilja till engagemang för andra och annat än det allra närmaste. Två tredjedelar av de svarande organisationerna prognosticerar ökade intäkter från gåvor, bidrag och samarbeten, jämfört med fyra av tio för 2020. Det är framför allt allmänhetens givande som fortsätter öka men det är extra glädjande att se att företagens stöd till ideell sektor har återhämtat sig under sista kvartalet 2021.  

Tack vare intäkter från gåvor, bidrag och samarbeten kan civilsamhällets organisationer fortsätta arbetet för demokrati, öppenhet och fri debatt – och därmed för en fredligare värld. Civilsamhällets organisationer finns på plats för att ge hjälp och stöd till drabbade, men civilsamhällets kraft ger även hopp till oss som står bredvid. Idag är mina tankar med folket i Ukraina. 

Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige