Givandet till ideella organisationer ökade under 2021

Branschorganisationen Giva Sveriges prognos för 2021 visar att givandet till ideella organisationer fortsätter att öka. Det är allmänheten som har stått för stabiliteten under pandemin – men siffror från det fjärde kvartalet 2021 visar att även företagens stöd nu verkar återhämta sig.

– Svenskarna har visat ett stort engagemang och en vilja att bidra till de ideella organisationernas arbete under pandemins andra år, vilket är fantastiskt att se. Allmänhetens engagemang och förtroende för civilsamhället är stort och stabilt, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Giva Sveriges största medlemsorganisationer, med 25 Mkr eller mer i intäkter från privat sektor, har besvarat en enkät om gåvor och bidrag under 2021. Prognosen, som bygger på preliminära insamlingsresultat för helåret 2021, visar att de totala intäkterna från gåvor och bidrag väntas bli högre än 2020. Då samlades totalt 9,2 miljarder kronor in av medlemsorganisationerna.

Hela 66 procent av organisationerna uppger en ökning av insamlade medel för 2021 jämfört med 2020. Drygt en fjärdedel bedömer att intäkterna från gåvor och bidrag blir oförändrad och 7 procent förutspår en minskning.

Företagens stöd tillbaka efter pandemin
Intäkterna från företagens gåvor och bidrag minskade under 2020. Det var väntat, då många företag drabbades hårt av pandemin och behövde minska sina åtaganden snabbt. Nu verkar företagens engagemang återvända. Prognosen visar att 51 procent tror på ökade intäkter från företag, jämfört med 29 procent under det tredje kvartalet.

– Företagen har varit mer försiktiga under pandemin vilket är naturligt, men det är glädjande att se att företagens engagemang finns kvar nu när restriktionerna släpper. Det finns många samhällsutmaningar där samarbeten och strategiska partnerskap mellan ideella organisationer och företag kan göra stor skillnad, säger Charlotte Rydh.

En av de organisationer som har sett en tydlig ökning är Göteborgs Stadsmission.

– Vi ser ett kraftigt ökat intresse från näringslivet i Västsverige att engagera sig i vår verksamhet och på så vis bidra till social hållbarhet i regionen. Coronapandemin har synliggjort behovet av stöd till människor i utsatthet och gjort att vår verksamhet har fått ökad uppmärksamhet. Vi har dessutom jobbat strukturerat mot företag under en längre tid och ser en tydlig effekt av det arbetet, säger Tomas Carlström marknadschef på Göteborgs Stadsmission.

Om undersökningen
Prognosen för intäkter från gåvor och bidrag bygger på en enkät som Giva Sveriges 51 största medlemmar (de organisationer som har 25 mkr eller mer i intäkter från gåvor och bidrag) har fått möjlighet att besvara under perioden 13 januari – 7 februari 2022. Medlemmarna har besvarat frågor om preliminära insamlingsresultat för 2021. Totalt 41 organisationer har besvarat enkäten. Dessa 41 står för 74 % av de totala intäkterna från gåvor, bidrag och samarbeten bland Giva Sveriges medlemmar.

I slutet av maj lanseras Giva Sveriges årliga rapport med en mer omfattande analys av givandet och den ideella sektorns insamlingsstatistik, med resultat från alla medlemsorganisationer, omkring 170 stycken.

Ladda ner rapporten här.

Mer information
För mer information och för att komma i kontakt med organisationer, kontakta Charlotte Rydh: charlotte@givasverige.se, 08-677 30 93.