Sex av tio svenskar tror på sin egen förändringskraft

Den 3 december var det #GivingTuesday. Över hela världen samlades hundratusentals människor för att visa att alla har något att ge! Tid, pengar, omtanke, eller engagemang. Så även i Sverige där organisationer och företag uppmuntrade till engagemang bland medlemmar, medarbetare, volontärer och givare. Visionen för #GivingTuesday är att vi alla tillsammans bidrar till en rättvisare och generösare värld. Men, tror svenskarna att deras eget engagemang spelar roll?

I en undersökning nyligen genomförd av Novus på uppdrag av Giva Sverige tillfrågades allmänheten om de tror att en genom sitt engagemang kan vara med och bidra till att lösa gemensamma samhällsutmaningar? Knappt 6 av 10 trodde att deras eget engagemang har betydelse, medan det bland de yngre (18-29 år) är en mer positiv inställning där 7 av 10 har tilltro till sin egen roll. Däremot är det 22% som varken vet ut eller in och 7% som inte vet alls.

Det är positivt att mer än hälften tror att det är viktigt att bry sig, och att det är en större tilltro bland yngre. Men, samtidigt är det oroande att nästan var tredje svensk inte har en aning om ifall det är viktigt att engagera sig och påverka och drygt var tionde helt tar avstånd från att det egna engagemanget spelar roll. Då behövs initiativ som #GivingTuesday som sedan starten i USA 2012 visat att det går att mobilisera en global folkrörelse på kort tid men också att den ideella sektorn tar än större plats i den svenska debatten.

I Sverige tar vi kanske yttrandefrihet, demokrati, mänskliga rättigheter och social välfärd lite för givet. Som om det vore ett fundament som aldrig försvinner. Vi blir bekväma i vår vardag där vi utan problem kan ta våra mänskliga rättigheter i anspråk och även vara trygga med att landets styrande tillvaratar våra intressen som samhällsmedborgare. Men, demokrati, jämställdhet, yttrandefrihet och social välfärd måste man värna och vårda. Det är inget att ta för givet.

Det är allas ansvar att medverka till en positiv samhällsutveckling.  Det är ett personligt mandat som vi inte kan överlåta till politiker, FN eller Världsbanken.

Det är när den lilla människan sätter ner foten och tar sitt engagemang på allvar som saker utvecklas. Greta Thunberg är bara ett exempel på att när en enda människa bryr sig på allvar så kan det få gigantiska konsekvenser över hela planeten. Varje god handling förändrar samhället till det bättre. Det just du gör har betydelse!

Det är viktigt att tillvarata både sina rättigheter och sina skyldigheter. Att kämpa för dem, att värna dem och, framförallt, att värdesätta dem. Att tro på sin egen förändringskraft. Att man tror på ett samhälle där alla spelar roll och där man behöver både hjälpa och stötta varandra och där det är generositet och jämlikhet som är grundläggande värderingar. Det är detta ideella organisationer behöver kommunicera varje dag hela året. #GivingTuesday och kampanjer för julinsamlingar hjälper till att mobilisera och initiera engagemang men det är det dagliga ihärdiga arbetet inom ideella organisationer året om som bidrar till förändring.

I det här numret av Patos för Anna Tibblin i sin krönika ett viktigt resonemang om insamlingsorganisationers ansvar för hur vi beskriver världen i syfte att få fler att ge en gåva. Det är enkelt att kommunicera nöden och behoven i internationellt eller lokalt för att motivera till givande, men bidrar det långsiktigt till att öka människors tilltro till sin egen förändringskraft och betydelsen av att ge en gåva för att på riktigt bidra till förändring?

Att företagen också verkar tro att människor, kunder såväl som arbetstagare, faktiskt motiveras av ett samhällsengagemang visar några av de andra artiklarna i detta nummer. Men självklart är det utmaningar även med kommunikationen i det sammanhanget. Kommuniceras det enkla lösningar på sociala utmaningar för att locka kunder eller är företagets samhällsengagemang integrerat i deras affärsverksamhet?

Jag hoppas att det här numret av Patos ger dig några nya tankar att tag med dig in i 2020 som stärker din tro på din egen förändringskraft!

Charlotte Rydh

Generalsekreterare