Anna Ruddock

Anna Ruddock arbetar som gruppchef för Award- och Grant controllers på Rädda Barnen med ansvar för uppföljning av bidragsfinansierade projekt. Budgetering, rapportering och revision av dessa medel är områden som Anna har erfarenhet av och hon har varit på Rädda Barnen sedan 2019. Tidigare arbetade Anna på PwC som revisor. Där låg hennes fokus främst mot kunder inom Ideell Sektor. Anna kommer ofta i kontakt med frågor kring rapportering- och revisionskrav där det är tydligt att det finns en motsättning mellan ökade krav från bidragsgivare och utrymme i projektbudgeten för att leva upp till dessa. Anna sitter med i Giva Sveriges arbetsgrupp där man bland annat diskuterar dessa frågor för att tillsammans hitta vägar framåt.