Ska jag räkna med gåvor från kollekt?

Ja, gåvor från kollekt ska räknas med i rapporteringen av nyckeltal under övrigt.