Maria Lindegård Eiderholm

Maria Lindegård Eiderholm - Talare Civilsamhällets Strategiforum 2019

Maria Lindegård Eiderholm är advokat och delägare på Advokatfirman Lindberg & Saxon AB. Maria har under de senaste 20 åren bland annat arbetat med och lämnat rådgivning till företrädare och ägare till olika juridiska personer, allt från multinationella listade bolag till ideella stiftelser och ideella föreningar. Maria bistår regelbundet Giva Sveriges medlemmar med rådgivning och har bland annat nyligen bistått Giva Sverige med översyn av Giva Sveriges stadgar.