Niklas Laninge

 

Föreläsning: Varför gör inte människor som vi vill? Öka engagemanget och givandet med beteendeinsikter?

Beteendeförändring är kärnan i de flesta utmaningar. Trots det är förståelsen för vad som påverkar viktiga beteenden låg. Föreläsningen ger dig en inspirerande förklaring av de psykologiska drivkrafterna som påverkar givarens beteenden. Du får ett verktyg för att förstå vad som hindrar givaren att engagera sig mer eller vara kvar hos er. Slutligen får du exempel på hur kommunikation, design och erbjudanden kan se ut om de utgår från hur människor fungerar.

Föreläsningen passar alla som vill förstå mer om hur människor fungerar och vilka drivkrafter som ligger bakom beteenden som är viktiga för organisationen. Du som arbetar operativt med insamling, kampanjer och opinionsbildning kommer få flera konkreta metoder du kan omsätta i ditt arbete.

Om Niklas: 
Niklas Laninge är psykolog och VD för Nordic Behaviour Group AB. Sedan 2010 har han hjälpt organisationer förändra beteenden m h a beteendeinsikter, nudging och beteendedesign. Han har författat tre böcker på temat och hjälper idag privata och offentliga organisationer. Niklas inleder Insamlingsforum 2023.