Per Långsved

Per Långsved jobbar som Sverigechef på Nordea. Per har mångårig erfarenhet från flertalet centrala roller inom bank och finans med stor erfarenhet av ledarskap och verkställande. Utöver landschefsrollen är Per även chef för den svenska privatmarknaden i Nordea. Kundfokus är A och O för Per och inkludering är ett av hans ledord. Detta tar sig bland annat uttryck i angelägenheten om att minska det digitala utanförskapet samt att ge en ökad förståelse för vikten av en god privatekonomi hos unga.