Civilsamhällesarenan på plats för andra året under Almedalsveckan

Den 29 juni öppnar vi återigen upp portarna för Civilsamhällesarenan i Almedalen där det under två dagar bjuds på samtal, föreläsningar, debatter, mingel med civilsamhällets roll i samhället i fokus.

Civilsamhällesarenan med 16 seminarier den 29–30 juni hittar du i Donnerska huset vid Donners plats i centrala Visby. Tillsammans med Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tio civilsamhällesorganisationer, däribland Giva Sverige, seminarier och evenemang inom ämnen som civilsamhällets roll i kris, demokratiutveckling, balansen mellan demokrati och de-risking, ungas deltagande i demokratiska processer, hot och hat mot civilsamhället och idéburen välfärd. Flera tongivande politiker och företrädare från civilsamhället kommer att medverka.

 ”Att mötas, samtala, nätverka och diskutera frågor som berör civilsamhället och medborgarna är alltid viktigt, men kanske mer nu än någonsin. Därför är civilsamhällesarenan så relevant i Almedalen. Genom samverkan på bred front och över intresseområden blir vi starkare och kan bidra till ett livskraftigt civilsamhälle och en levande demokrati”, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare på Giva Sverige.

Giva Sverige arrangerar följande seminarier under Almedalsveckan:

Organisationerna som arrangerar Civilsamhällesarenan är: Civos, Famna, Forum, Fremia, Giva Sverige, LSU, NOD, Sensus, Studieförbunden i samverkan, Volontärbyrån samt MUCF.

I tider av allvarliga sociala, ekonomiska och klimatmässiga påfrestningar blir det särskilt synligt att samhället är större än staten och marknaden. Det är uppenbart att diskussionerna om hållbara lösningar förutsätter fria och starka idéburna organisationer som i nära samverkan med det offentliga och näringslivet kan ifrågasätta, stödja och utveckla demokratin och välfärden. Civilsamhällesarenan är platsen för detta”, säger Anton Alsander, sakkunnig på Forum.

Alla seminarier som arrangeras inom ramen för Civilsamhällesarenan finns med i Almedalsveckans officiella program. Hela Civilsamhällesarenan webbsänds och kan också följas via #civsamarenan i sociala medier. På MUCF:s webbplats finns all information om Civilsamhällesarenan.

PROGRAM FÖR CIVILSAMHÄLLESARENAN