Diversifierad finansiering i fokus på Insamlingsforum  

insamlingsforum 2024 Giva Sverige, konferens, insamling, tryggt givande, giva,

En programpunkt med högaktuellt innehåll på Insamlingsforum var panelsamtalet ”Staten, kapitalet eller medborgarna – vem ska finansiera civilsamhället?” På scenen fanns företrädare från politiken, näringslivet och civilsamhället för att diskutera balansen mellan offentlig och privat finansiering av civilsamhällets organisationer. Först ut var Karin Svanborg-Sjövall, statssekreterare på Kulturdepartementet, som reflekterade kring det offentligas roll för finansieringen.

Statssekreterare Karin Svanborg-Sjövall

Statssekreteraren delade med sig av hur hon blivit inspirerad kring insamling av gåvor under sitt besök hos Obamas valrörelse, där de varit skickliga på att skapa och behålla engagemang. — Man ska aldrig fnysa åt de mindre bidragen, sa Karin. De som arbetade med presidentkampanjen ville ha aktiva ambassadörer som återkom och kunde engagera andra. Hon betonade även vikten av att ha en diversifierad finansiering.  — Jag tror att det i Sverige funnits en naiv tro på att befintliga system kommer bestå. Här behövs ett tankemässigt skifte, där man gör upp med tron på staten som det eviga. Istället behövs en modell som kan stå på flera ben. Detta ger bättre förutsättningar för att klara olika konjunkturer och stå stadigt när kartan ritas om.

Den andra delen av samtalet handlade om näringslivets roll och möjligheter för finansiering av civilsamhället med Sara Damber, generalsekreterare för Hugo Stenbecks stiftelse och Peter Fellman, chefredaktör på Dagens Industri på scen. Är näringslivet moget att lösa problem med finansiering när staten känns mer osäker, undrade moderator Thomas Frostberg. Peter lyfte att företagen blivit medvetna om att det behövs en själ i vad de håller på med, samt en tydlig mission och vision. — De måste motivera varför de bör finnas och locka med mer än pengar för att dra till sig talang. Jag tror att dessa två världar vill mötas, det gäller bara att hitta ett gemensamt språk och en plattform som gör det möjligt, sa Peter. 

Kom bara ihåg att det är ni som är experterna, ni sitter på kompetensen.

Sara Damber berättade att hon kom direkt från konferensen Nordic Philanthropy Summit, där det absolut märkts en vilja från näringslivets sida att ta ett större socialt ansvar. — Detta är en bra tid att kliva fram och vara pionjär, sa Sara. — Kom bara ihåg att det är ni som är experterna, ni sitter på kompetensen. Ett misslyckat green washing-projekt har ofta gått till på så vis att näringslivet sagt ”vi vill göra det här”, och så har civilsamhället anpassat sig, utan att stå på sig. De ska respektera er!  

Sara Damber, generalsekreterare Hugo Stenbecks stiftelse och Peter Fellman, chefredaktör Dagens Industri

Sedan var det dags för att diskutera civilsamhällets perspektiv på finansieringen med Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen, Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare Svenska Freds och Oscar Hedin, VD Film And Tell. Karin fick inleda genom att berätta om hur regeringens reformagenda drastiskt förändrat Svenska Freds ekonomiska förutsättningar. — Hos oss försvann ett hundra år långt stöd med kort varsel och utan dialog. På den ljusa sidan har vi fått en tillströmning av medlemmar och insamlingsresultat vi inte sett på decennier, förklarade Karin.  

Visst har en del saker skett abrupt där vi inte fått rätt förutsättningar för omställning, men det är även bra med diversifierad finansiering. Då kan man bättre försvara sin särart och värdegrund samt stå stadigare när omvärlden förändras.  

Josephine menade att en breddad finansiering är nödvändig: —Visst har en del saker skett abrupt där vi inte fått rätt förutsättningar för omställning, men det är även bra med diversifierad finansiering. Då kan man bättre försvara sin särart och värdegrund samt stå stadigare när omvärlden förändras.  

Gustaf beskrev den finansieringsmodell som WWF arbetar med där runt 20% av intäkterna kommer från företagssamarbeten. — Vi vill rädda naturen genom att påverka företagen, de kan vara en positiv kraft. Vi närmar oss inte de reda gröna utan de stora grå, exempelvis har vi samarbetat med Ikea under deras hållbarhetsresa de senaste 20 åren. Att de numera enbart använder sig av FSC-märkt trä innebär en enorm effekt. 

Man ska vara såpass stark att man alltid kan lämna förhandlingsbordet. Och för detta krävs kapital. Har man ingen egen kassa, kan man inte verka oberoende. 

Bild: Thomas Frostberg, journalist, Oscar Hedin, VD Film And Tell, Gustaf Lind, generalsekreterare WWF, Karin Wall Härdfeldt, generalsekreterare Svenska Freds och Josephine Sundqvist, generalsekreterare Läkarmissionen

Karin höll med om att mycket finns att vinna om man kan arbeta med företag på ett konstruktivt sätt, men betonade också riskerna med att sammankopplas med aktörer som skadar den egna trovärdigheten eller som utnyttjar ideella organisationer i green washingsyfte. En utmaning som många av Giva Sveriges medlemmar står inför, och något som ställer krav på organisationers förmåga att stå stadigt i sin värdegrund och lita på den egna kompetensen.  

På samma ämne beskrev Oscar från Film And Tell vikten av att vara tillräckligt ekonomiskt stark för att alltid kunna lämna ett samarbete som inte känns bra. — Vi samarbetar med en rad olika aktörer, statliga såväl som privata. För att kunna göra det, behöver man vara såpass stark att man alltid kan lämna förhandlingsbordet. Och för detta krävs kapital. Har man ingen egen kassa, kan man inte verka oberoende. 

Charlotte Rydh avslutade panelsamtalet genom att tacka samtliga deltagare för deras medverkan. — Och kom ihåg att ni är experterna! Ni står inte med mössan i hand, ni vet vad ni håller på med. Och det måste vi tala om. Vår utmaning är att göra detta på ett enkelt sätt.