Giva Sverige godkänd gåvoförmedlare via CAF America

Giva Sverige har blivit godkända som gåvoförmedlare via Charities Aid Foundation America (CAF America). Detta godkännande öppnar upp helt nya möjligheter för våra medlemmar att enkelt och säkert ta emot gåvor från givare i USA.

CAF America är en ideell organisation baserad i USA som specialiserat sig på att underlätta givande internationellt. Deras uppdrag är att hjälpa företag, individer och stiftelser att stödja ideella organisationer över hela världen på ett säkert och effektivt sätt. Giva Sverige är nu godkänd som mottagare och kan därmed vidareförmedla gåvor via CAF America. Det betyder att givare i USA kan skänka pengar skattefritt till en av Giva Sveriges medlemsorganisationer via CAF America och Giva Sverige. Att Giva Sverige är godkända för vidareförmedling innebär i praktiken att våra medlemmar inte behöver gå igenom en godkännandeprocess men ändå kan ta del av de förmåner det innebär att vara godkänd för att motta gåvor via CAF America.

”Jag är så otroligt glad att vi tack vare vårt långa arbete med Kvalitetskodens olika ramverk känner oss trygga i att förmedla gåvor vidare och därför också blivit godkända av CAF America. Det betyder att organisationer nu har en möjlighet att enklare kanalisera engagemang från amerikanska givare och intressenter, och kan erbjuda dem ett sätt att ge gåvor till svenska organisationer på samma villkor som i USA”, säger Charlotte Rydh, Giva Sveriges generalsekreterare.

Vill du veta mer om processen och hur givande via CAF America och Giva Sverige går till? Klicka på knappen nedan!

Läs mer här