Ny checklista hjälper bidragsgivare att bedöma ideella organisationer

Bidragsgivare, som kommuner och privata stiftelser, kan ibland uppleva osäkerhet kring vilka aspekter av ideella organisationers arbete de bör fokusera på för att fatta välgrundade beslut i samband bidragsgivning. För att underlätta lanserar nu Giva Sverige en checklista för bidragsgivare som ska fatta beslut om stöd till ideella organisationer. Ambitionen är att checklistan ska bidra till att minska riskerna för att ideella organisationer utnyttjas för kriminella syften.

Checklistan är utformad för att hjälpa bidragsgivare att samla in relevant information som ger en tydlig bild av organisationens verksamhet. Den fungerar som ett värdefullt verktyg för alla som ger bidrag till ideella organisationer och bygger på Giva Sveriges Kvalitetskod.

Den nya checklistan innehåller grundläggande punkter som att jämföra verksamhetsplan och budget med årsredovisning och verksamhetsberättelse utifrån organisationens stadgar men också kontroll av organisationens företrädare. Dessutom innehåller den viktiga frågor som kan ställas till organisationen, till exempel om arbetsordningar, jävshantering och beredskap inför eventuella oegentligheter.

För Giva Sveriges medlemmar är dessa processer redan väl etablerade genom efterlevnaden av Kvalitetskoden, och i synnerhet riktlinjerna för intern kontroll och styrning. Ambitionen med checklistan är att ge stöd till handläggare bland annat i kommuner, mindre stiftelser och andra organisationer som behöver mer kunskap om vilken information som är viktig att kontrollera vid utbetalning av stöd för att minska riskerna för att pengar används i fel syften eller för kriminella aktiviteter.

Vill du veta mer om checklistan? Vi är i Almedalen och träffas gärna där eller i Stockholm för att berätta mer. Kontakta oss på info@givasverige.se eller ring Elsa Ericsson på 08-677 30 96. Du kan också ladda ner den nedan.

Se checklistan här